Programma Secundair Onderwijs - 2 onderwijsvakken

Veld
Credits
Programma jaar 1
De krachtige ontwerper
3
De leerkracht met een sterke taalbasis
3
De verbindende leerkracht in de klas
3
De begeleider van leren en ontwikkelen
3
Onderwijsvak 1: inhouden & praktijk
24
Onderwijsvak 2: inhouden & praktijk
24
Programma jaar 2
De communicerende leerkracht
3
De verbindende leerkracht in de samenleving
3
De inclusieve ontwerper
3
De actief onderzoekende leerkracht
3
Taal in Brussel
4
Onderwijsvak 1: inhouden en stage
22
Onderwijsvak 2: inhouden en stage
22
Programma jaar 3
Klaar voor de start!
3
International learning environments
4
Verbinden en verrijken in de praktijk
3
Werkplekleren praktijk en veldonderzoek
11
Open ruimte: keuzevakken @VUB

Urban Education (3SP), Wijsgerige agologie (6SP), Inleiding tot de pedagogische wetenschappen (6SP)

3
Onderwijsvak 1: inhouden en stage
18
Onderwijsvak 2: inhouden en stage
18