Programma Pedagogie van het jonge kind jaar 2

Veld
Credits
Leerlijn: Pedagogiek
Urban Pedagogy
4
Naar de wortels
8
Leerlijn: Ethics of care
EDUCARE
3
Leerlijn: Coaching en vorming
Coaching en professionalisering
4
Teamcoaching en leiderschap
3
The reflective professional
3
Coachingstage
7
Leerlijn: Sociaal-cultureel geëngageerd
Project goed ouderschap?
5
Door het oog van de kaleidoscoop
6
Verbredende stage
7
Leerlijn: Pedagogisch onderzoek
Filosoferen met gezinnen
3
Pedagogisch art informed onderzoek
4
Leerlijn: Kritische professional
PPO2
3