Programma Pedagogie van het jonge kind jaar 1

Veld
Credits
Leerlijn: Pedagogiek
Gezinspedagogiek
3
Introductiestage & Zorg voor het jonge kind
7
Ontdek het kind in jezelf
5
Pedagogiek
4
Leerlijn: Ethics of care
Spel
3
De ontwikkeling van het kind
6
Kwaliteitszorg en -beleid
3
Het labo: van rammelaar tot raket
7
Organisatie van Zorg en welzijn / Onderwijs / Integrale jeugdbeleid
3
Leerlijn: Coaching en vorming
Basiscommunicatie en groepsdynamica
3
Pedagogisch coachen
3
Professional development strategies and methods
3
Leerlijn: Sociaal-cultureel geëngageerd
Kind en maatschappij
3
Leerlijn: Pedagogisch onderzoek
Ethisch redeneren
3
Leerlijn: Kritische professional
PPO1
3