Programma Lager Onderwijs jaar 3

Veld
Credits
Lager Onderwijs jaar 3
Project Brede school
Semester
1
3
Français 3
Semester
1
3
Inclusief onderwijs
Semester
1
4
Leerzorg Nederlands
Semester
1
3
Leerzorg wiskunde
Semester
1
3
Mens & Maatschappij en Wetenschappen en Techniek 3
Semester
1
3
Stage Co-teaching
Semester
1
5
Project Spots op verbeelding 3
Semester
2
3
Versterkende of verdiepende stage - te kiezen uit:
  • Stage A la carte - 10 SP
  • Stage Buitenland (S) - 10 SP
  • Stage Buitenland (XL) - 15 SP
Semester
2
10 of 15
Eindstage Innovatief onderwijzen
Semester
2
9
Tutorproject
Semester
1 + 2
3
Bachelorproef
Semester
1 + 2
5
Levensbeschouwelijke keuze:
  • Cultuurbeschouwing
  • Islamitische Godsdienst
  • Niet-confessionele Zedenleer
  • Rooms-katholieke Godsdienst
Semester
1 + 2
3
Succesvol groeien 3
Semester
1 + 2
3