Explorations in Open Time

Tot oktober 2017 liep 'Explorations in Open Time', het eerste onderzoeksproject van Applied Futures Research. Met dit onderzoek willen we de relevantie en toepasbaarheid van vragen over de toekomst voor de domeinen van de drie betrokken opleidingen aantonen.

Het onderzoek heeft drie doelstellingen:

 • Expertise opbouwen en delen met betrekking tot de methoden van toekomstonderzoek
 • Inventariseren, categoriseren en testen van methoden en technieken van toekomstonderzoek
 • Instrumenten ontwikkelen ter ondersteuning van de toepassing van deze methoden

Het onderzoek bestaat uit de volgende werkpakketten:

 • Literatuurstudie en expertinterviews
 • Casestudies om in praktijk met de methoden te experimenteren
 • Inventarisering en categorisering toekomstonderzoeksmethoden
 • Focusgroepen voor de validering van interpretaties en voorgestelde categorieën en criteria
 • Ontwikkeling van instrumenten voor de selectie en implementatie van toekomstonderzoeksmethoden in uiteenlopende domeinen
 • Disseminatie

De beoogde eindresultaten zijn:

 • Inventaris van methoden en hun eigenschappen
 • Input voor het onderwijs (in de drie betrokken opleidingen maar ook breder)
 • Handleiding/selectietool/instrument voor toekomstonderzoek in uiteenlopende professionele domeinen
 • Begeleiding/coaching voor groepen die toekomstonderzoek willen (laten) uitvoeren
 • Dienstverlening (o.a. met antwoorden op vragen bij de Wetenschapswinkel, doorverwijzing, evaluatie en monitoring)
 • Netwerking en communicatie met betrekking tot toekomstonderzoek
 • Eindrapport
 • Verdere onderzoeksprojecten met nieuwe onderzoeksvragen die het domein van toekomstonderzoek in Brussel en Vlaanderen kunnen versterken

 

De vier casestudies

De vier Open Time onderzoekers voeren elk met een andere organisatie een toekomstonderzoek uit. Met deze cases testen we de toepasselijkheid van vragen over de toekomst voor actoren uit het werkveld. Met de praktijkexperimenten van de case studies, identificeren we kwaliteiten, succesfactoren, knelpunten, beperkingen, enz. van verschillende  methoden en technieken. Elke case heeft betrekking op een ander domein. In alle cases besteden we onder meer aandacht aan vragen over vrije tijd en tijdsbesteding. De cases werden zo gekozen dat  publieke organisaties, bedrijven én non-profit organisaties aan bod komen.

 • Scenario's voor vrije tijd en gemeenten  - VVSG - Idea & Innovation Management
 • Narratieven voor (georganiseerde) vrije tijd 2035 - Pasar - Toerisme en recreatiemanagement (lees de onderzoeksresultaten van deze casestudie)
 • Gaming een duurzame wereld - Greenpeace - Communicatiemanagement
 • Co-creatie stad en cultuur - Vooruit - Open Time

 

Conferentie: Design - Develop - Transform, 15-17 juni 2017

In de laatste fase van de huidige eerste projectcyclys van het kenniscentrum plannen we een publieke activiteit voor de uitwisseling van ideeën over de toepassingen van toekomstonderzoek. In samenwerking met het M HKA (Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen) ontwikkelen we een uitzonderlijke driedaagse conferentie gelinked aan de zomertentoonstelling van 2017 'A Temporary Futures Institute'.