Paul Verschueren

Job title

Paul Verschueren is landschapsarchitect en humaan en sociaal wetenschapper. Hij is senior onderzoeker, adviseur kennisdiffusie en docent in het ontwerpatelier publieke ruimte van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur aan de EhB. Hij leidt het Kenniscentrum tuin+ sinds 2019, coördineert een van de grootste burgerwetenschapsprojecten in België, Mijn Tuinlab, en is voorzitter van de Vlaamse Green Deal Natuurlijke tuinen. Paul deed doctoraal onderzoek aan de University of Queenland, was gastprofessor aan de KU Leuven en trad op als consultant voor verschillende overheden en bedrijven. 

Contact information:

ORCID