Ons HR-beleid

Autonomie, vertrouwen en waardering vormen de basis voor ons HR-beleid. Medewerkers zijn de motor van onze organisatie. Ze zijn gepassioneerde en nieuwsgierige experten die studenten en collega’s inspireren en motiveren.

Onze opleidingen bepalen zelf welke kennis, expertise en andere competenties er nodig zijn in hun teams om kwalitatief onderwijs aan te bieden. Opleidingshoofden en vakverantwoordelijken bepalen in overleg met hun directeur welk competentieprofiel nodig is, wie in de selectiecommissie zetelt en hoe het selectieproces zal verlopen.

Vacatures worden verspreid via verschillende kanalen. Kandidaten solliciteren via een geautomatiseerde databank en ook het beheren van sollicitaties verloopt via deze applicatie.

Het onthaal van nieuwe medewerkers gebeurt in de eerste plaats op de werkplek zelf, namelijk op het niveau van het departement of de dienst.

Docent begeleidt studenten

Professionalisering

Professionalisering van medewerkers is er op verschillende niveaus. Bijzondere aandacht gaat naar de onderwijsprofessionalisering van docenten. Beginnende en ervaren docenten kunnen kiezen uit een aanbod van diverse workshops. De Onderwijsdag is eveneens een vaste jaarlijkse traditie waar aan onderwijsvernieuwing gewerkt wordt.

De hogeschool organiseert eveneens vormingsmomenten rond diverse thema’s zoals leiderschapsontwikkeling, managementcompetenties, taaltrajecten, persoonlijke vaardigheden, ICT en persoonlijke competenties.

Op departementaal niveau wordt aan professionalisering gewerkt via kwaliteitsdagen, doorwerkdagen, retraites en didactische workshops. In de Schools gebeurt professionalisering eveneens via mentorship en uitwisseling met externe, vaak internationale docenten.

Medewerkers kunnen ook deelnemen aan externe vormingen, congressen en studiedagen.

Tevredenheid

Het welzijn van onze medewerkers is belangrijk. We houden driejaarlijks een uitgebreide medewerkersbevraging en peilen hierbij naar de algemene tevredenheid.

De interne vertrouwenspersoon kan op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier aangesproken worden en zoekt samen naar oplossingen.