Organisatie & Management Jaar 3

Veld
Credits
Co-Management
Integrated facility management
3
Management support 2
3
Cross cultural management
3
Human Resources Management
3
IT skills (soft- en hardware) & social media 3
3
Business Support
Bedrijfstopics: Financieel management 2
3
Multilingual communications skills
Geïntegreerde professionele communicatie (Engels, Frans en Nederlands) 3
12
Spaans 3 / Duits 3 (zie ook open ruimte)
3
Learning by doing
(Internationale) stages en Pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) 3
17
Research & bachelorproef 3
10
Open ruimte
Spaans / Duits / Andere taal (zie voorwaarden)
3
Navigating into the world of AI
4
Futures studies
3