Organisatie & Management Jaar 2

Veld
Credits
Co-Management
Facility management & general services
3
Project management: travel & event management
3
IT skills (soft- en hardware) & social media 2
5
Business Support
Bedrijfstopics: Financieel management 1
4
Juridische topics: Sociale wetgeving
3
Multilingual communications skills
Geïntegreerde professionele communicatie: Engels, Frans en Nederlands 2
9
Engels 2
3
Frans 2
3
Nederlands 2
3
Spaans 2 / Duits 2 (zie ook open ruimte)
3
Learning by doing
(Internationale) stages en Pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) 2
10
Projects: Travel & Events
8
Research & bachelorproef 2
3
Open ruimte
Spaans / Duits / Andere taal (zie voorwaarden)
3
Navigating into the world of AI
4
Futures studies
3