Organisatie & Management Jaar 1

Veld
Credits
Co-Management
Facility management fundamentals
3
Management support
3
IT skills (soft- en hardware) & social media 1
7
Business Support
Bedrijfsmanagement
3
Marketing
3
Inleiding recht, internationale instellingen & ondernemingsrecht
4
Multilingual communications skills
Geïntegreerde professionele communicatie: Engels, Frans en Nederlands 1
7
Engels 1
4
Frans 1
4
Nederlands 1
3
Spaans 1 / Duits 1 (zie ook open ruimte)
4
Learning by doing
(Internationale) stage en Pop (persoonlijk ontwikkelingsplan) 1
5
Team Lab
4
Creatief denken
3
Research & bachelorproef 1
3
Open ruimte
Spaans / Duits / Andere taal (zie voorwaarden)
4
Entrepeneurship
4
Samenleven in diversiteit
3
Navigating into the world of AI
4
Futures studies
3