Rampoefening
Bij- en nascholing

Sym­po­sium Foren­sisch Ver­pleegkundig Expert – Foren­sisch Hulpver­lenend Expert 

Momenteel werken de meeste hulpdiensten via monodisciplinaire interventieplannen en kennen zij onvoldoende elkaars werking waardoor er op meerdere niveaus wrijvingsvlakken ontstaan die de hulpverlening minder efficiënt laten verlopen welke leiden tot verlies van kostbare tijd en ‘time is life’.  

Daarnaast houden de medische diensten vaak onvoldoende rekening met het politioneel en forensisch onderzoek. Een bezoedelde crime scene heeft verregaande gevolgen voor het gerechtelijk onderzoek.  

Met deze bijscholing pogen we de wrijvingsvlakken te verminderen en de samenwerking te optimaliseren. 
 

Wat komt er aan bod

 • Raakvlakken tussen D2 (medische dienst) en D3 (politie & justitie) centraal stellen en een stevig draagvlak tussen beide creëren uitbreidend naar D1 (brandweer). 
 • Wrijvingsvlakken (medisch beroepsgeheim, crime scene management, ..) benaderen. 
 • De forensisch verpleegkundige als spilfiguur’ in de holistische (en multidisciplinaire) benadering van slachtoffers van intentioneel & non-intentioneel geweld in de ruime zin van het woord, met een bijzondere aandacht naar alertheid voor het herkennen van slachtoffers van geweld, mishandeling, onmenselijke behandeling, … 
 • De forensisch verpleegkundige als een facilitator tussen enerzijds D2 en anderzijds D1 (brandweer) en D3 (politie & justitie) en met een nauwe samenwerking met de forensisch arts en met D3 in medicolegale gevallen. 

Attest

Men ontvangt een attest.

Programma

Concrete inhoud wordt later bepaald en volgt de noden van de actualiteit.   
Exacte datum volgt, het symposium staat gepland in mei 2025.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €49.

Doelgroep

Deze opleiding is multidisciplinair gericht en dus toegankelijk voor studenten met een diverse basisopleiding. 

 • Bachelor in de Verpleegkunde, spoed-, PIT- & MUG verpleegkundigen;
 • Gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5); 
 • Artsen, spoedartsen, DirMed’s, Federale Gezondheidsinspecteurs; 
 • Aangestelde Noodcentrale 112;
 • Politie & Justitie;
 • Ambulanciers Dringende Geneeskundige Hulpverlening;
 • Brandweerlui

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf juni 2024. Kort voor aanvang ontvang je de factuur.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette