Diabetes
Bij- en nascholing

Ref­er­en­tiev­er­pleegkundi­ge dia­betes 22 – 23

Doelstellingen

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze navorming verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te werken aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel.

Attest

Je ontvangt een attest ‘nascholing referentieverpleegkundige diabetes’.

Programma

Deze opleiding gaat door van oktober 2022 tot juni 2023.

De navorming is ingedeeld in 2 domeinen en omvatten volgende lesonderwerpen:

 1. Biomedische wetenschappen:
  - Fysiologie, pathologie en erfelijkheid
  - Voedingsadviezen voor diabetici
  - Orale antidiabetica
  - Insulinetherapie
  - Zelfcontrole/follow-up
  - Acute en chronische complicaties 
 2. Verpleegkundige en psychosociale wetenschappen:
  - Begeleiding van chronisch zieken 
  - Therapeutische patiënteneducatie
  - Werken in een diabetesteam
  - Diabetes en maatschappij
  - Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg

Deze navorming is een onderdeel van de opleiding ‘postgraduaat diabetes-educator’.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €500 - inclusief cursusmateriaal.  Het cursusmateriaal wordt online beschikbaar gemaakt.
Er kan Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof aangevraagd worden.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle verpleegkundigen die met diabetici werken en zich verder wensen te verdiepen in dit thema.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette