Diabetes
Bij- en nascholing

Referentieverpleegkundige diabetes 22-23

UITGESTELD NAAR 22-23

Doelstellingen

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Bijgevolg wordt een grote groep zorgverleners geconfronteerd met deze problematiek. In deze navorming verwerf je de nodige competenties om binnen je eigen dienst of instelling mee te werken aan kwalitatieve diabeteszorg.

De vorming wordt georganiseerd in samenwerking met de diabeteskliniek van het UZ Brussel.

Attest

Je ontvangt een attest ‘nascholing referentieverpleegkundige diabetes’.

Programma

De navorming is ingedeeld in 3 domeinen: ‘verpleegkundige wetenschappen’, ‘biomedische wetenschappen’ en ‘sociale en menswetenschappen’. Onder andere de fysiologie, behandeling, zorg en educatie, alsook de complicaties van diabetes komen aan bod.

Deze navorming is een onderdeel van de opleiding ‘postgraduaat diabetes-educator’.

Programma

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €500 - inclusief cursusmateriaal. 
Er kan Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof aangevraagd worden.

Doelgroep

De opleiding richt zich tot alle verpleegkundigen die met diabetici werken en zich verder wensen te verdiepen in dit thema.

Inschrijven

UITGESTELD NAAR 22-23

Deel dit