Diabeteseducator
Postgraduaat

Dia­betese­d­u­ca­tor 22 – 23

Schrijf je in

Postgraduaat in Diabeteseducator

Diabetes is een chronische ziekte die wereldwijd voorkomt. Volgens de WHO blijft het aantal personen met diabetes toenemen. Zorgverleners die actief zijn binnen diverse sectoren in de gezondheidszorg, zowel intra- als extramuraal, zullen steeds vaker geconfronteerd worden met de problematiek van diabetes. Het is dan ook belangrijk om meer deskundigheid op vlak van diabetes te gaan ontwikkelen in al deze sectoren en bij de verschillende zorgverleners.

De diagnose ‘diabetes’ brengt een levenslange aanpassing van de levensstijl en een aantal belangrijke gezondheidsrisico’s met zich mee. Patiënten trachten controle te krijgen over hun ziekte en worden geconfronteerd met veranderde toekomstperspectieven, beperkingen en vaak ook vrees voor complicaties. Het is belangrijk dat diabetespatiënten ondersteund worden in het management van hun ziekte en het uitbouwen van hun zelfzorg.

Met de opleiding ‘diabeteseducator’ biedt de Erasmushogeschool Brussel zorgverleners de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in de therapeutische patiënteneducatie.

Tijdens de opleiding verwerf je de kennis, vaardigheden en attitude om voor patiënten met diabetes de hulpvraag, zorg- en educatiebehoefte vast te stellen en vervolgens de gespecialiseerde verpleegkundige zorg en educatie aan hen te geven.

Daarnaast kun je na het succesvol afronden van de opleiding:

 • Zowel inter- als intradisciplinair consult verlenen en advies geven over het verplegen en educeren van patiënten met diabetes;
 • Je kennis van en vaardigheden in het verplegen en educeren van deze patiënten overdragen aan anderen

De opleiding loopt van oktober 2022 tot juni 2023 met vaste lesdag op dinsdag.

Attest

In het kader van de zorgtrajecten voor diabetespatiënten kunnen verpleegkundigen, podologen, diëtisten en kinesisten een specifiek registratienummer (RIZIV-nummer) aanvragen bij het RIZIV, waarmee zij specifieke verstrekkingen inzake educatie tot zelfzorg kunnen attesteren. Dit registratienummer kunnen zij aanvragen na het voltooien van de opleiding ‘diabeteseducator’. De bepalingen betreffende de wet op de uitoefening van de gezondheidsberoepen zijn van toepassing. De educatoren kunnen alleen verstrekkingen verrichten waarvan de inhoud tot hun wettelijke bevoegdheden behoren. Onze opleiding voldoet aan de erkenningsvoorwaarden tot educator van het RIZIV.

Indien je beschikt over een bachelordiploma dan ontvang je – na het succesvol doorlopen van de opleiding én het afleggen van een schriftelijk examen – een diploma ‘postgraduaat diabeteseducator’ van 20 studiepunten. Indien je beschikt over een HBO5-diploma, dan ontvang je een getuigschrift.

Programma

Het postgraduaat is opgebouwd uit 4 modules:

Module 1: Verpleegkundige wetenschappen

Tijdens deze module bieden we een aantal praktische workshops aan, waar je zelf aan de slag gaat met het begrip ‘educatie’. Dit voor de verschillende doelgroepen waarbij je leert rekening te houden met de ethiek en de laatste evidence.
 

 • Principes en oefeningen in de verpleegkundige zorg aan de diabetische patiënt in de intra- of extramurale sectoren:
  • bij het kind, de adolescent, de volwassene en de bejaarde;
  • in geval van zwangerschap
  • in bijzondere situaties (sport, vasten,...);
 • Ethische en deontologische aspecten van de verpleegkundige zorgen;
 • Methodologie van toegepast onderzoek in de diabetologie.

Module 2: Biomedische wetenschappen

In deze module zoomen we dieper in op de biomedische aspecten van diabetes. Volgende aspecten komen aan bod:

 • Fysiologie, pathologie en pathologische fysiologie van diabetes;
 • Algemene en specifieke behandeling van diabetes;
 • Algemene en specifieke complicaties van diabetes;
 • Principes en oefeningen van voeding en dieetleer voor de
 • diabetische patiënten.

Module 3: Sociale en menswetenschappen

De derde module verkent de rol van de diabeteseducator en maakt je wegwijs in de wet- en regelgeving. Ook worden verschillende methodieken van therapeutische patiënteneducatie aangebracht. Volgende topics komen aan bod:

 • Wettelijke en psychosociale aspecten van de zorgen aan diabetische patiënten;
 • Opleiding van de diabetische patiënt;
 • Interdisciplinaire samenwerking.

Module 4: Stage

Deze module in de opleiding bestaat uit een stagemodule. De stage is een verplicht onderdeel van de opleiding. Om de opleiding succesvol te kunnen beëindigen moeten minimum 32 stage-uren bewezen worden in een diabetesconventiecentrum. Daarnaast volg je minimum 4 educaties (4u) in de eerstelijns gezondheidszorg.

Voor de opleiding ‘diabetes-educator’ is een stagepakket uitgewerkt, waarin je kennis kan maken met alle verschillende diensten die betrokken zijn bij diabeteszorg. Er bestaat steeds de mogelijkheid om zelf je stageplaats te kiezen. Je staat dan wel zelf in voor de praktische organisatie van de stage. Meer info kan je bekomen bij de opleidingsverantwoordelijke. De stage-uren dienen voor het examen afgewerkt te zijn.

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt €900 - inclusief cursusmateriaal.
Er kan Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof aangevraagd worden.

Doelgroep

De opleiding diabeteseducator is multidisciplinair gericht en dus toegankelijk voor studenten met een diverse basisopleiding.

 • bachelor in de Verpleegkunde
 • gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5)
 • bachelor in de Vroedkunde
 • bachelor in de Voedings- en Dieetleer
 • bachelor in de Podologie
 • kinesitherapeuten
 • huisartsen

De opleiding loopt van oktober 2022 tot juni 2023 met vaste lesdag op dinsdag.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette