Virus
Bij- en nascholing

Ref­er­en­tiev­er­pleegkundi­ge in de Zorgin­fec­tiebe­heers­ing 22 – 23

Opleiding tot Referentieverpleegkundige in de zorginfectiebeheersing

Multiresistente bacteriën en Covid-19 drukken ons dagelijks met de neus op de feiten. 
Kwalitatieve zorgverlening kan niet zonder focus op infectiepreventie en -beheersing.
Preventie van kruisbesmetting en zorginfecties worden steeds belangrijker. Dat geldt niet enkel voor ziekenhuizen, maar ook zeker voor woon- en zorgcentra, psychiatrische instellingen en andere verzorgingsinstellingen. 
Daarom schakelen steeds meer instellingen referentiepersonen zorginfectiebeheersing in. 
Deze speelt een cruciale rol in informatieoverdracht en als brug tussen verpleegeenheid en team infectiepreventie. 


Voor wie is deze opleiding?

De opleiding focust op alle aspecten van ziekenhuishygiëne en is dus toegankelijk voor cursisten met volgend basisdiploma: 
-    Bachelor in de Verpleegkunde
-    Gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5)

Programma

Hoe ziet de opleiding er uit?

De opleiding gaat door in het najaar 2022

Deze opleiding is opgebouwd a.d.h.v. de consensusnota rond referentieverpleegkundigen (2012) en omvat volgende topics:

 • Wetgeving ziekenhuishygiëne
 • Projectmanagement
 • Uitwerking verbeterprojecten
 • Sensibilisatie – motivatie
 • Microbiologie
 • Standaardvoorzorgen
 • Reinigen, ontsmetten, steriliseren
 • Bijkomende voorzorgen
 • Preventie van zorginfecties
 • Registratie van zorginfecties
 • Omgeving
 • Voeding en infectiebeheersing HACCP

Programma

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 280 euro inclusief cursusmateriaal.
Het cursusmateriaal wordt online aangeboden of in afdruk beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Praktisch

De opleiding bestaat uit vijf opleidingsdagen.
Inschrijvingskost: 280 euro inclusief cursusmateriaal  Het cursusmateriaal wordt online aangeboden of in afdruk beschikbaar gesteld.
Maximaal 50 cursisten.  De eerste 50 die geregistreerd hebben mogen deelnemen en worden vervolgens in chronologische volgorde gecontacteerd.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette