Virus
Bij- en nascholing

Ref­er­en­tiev­er­pleegkundi­ge in de Infectiepreventie

Voor wie

De opleiding focust op alle aspecten van ziekenhuishygiëne en is dus toegankelijk voor cursisten met volgend basisdiploma: 

 • Bachelor in de Verpleegkunde
 • Gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5)

Voor wie

De opleiding focust op alle aspecten van ziekenhuishygiëne en is dus toegankelijk voor cursisten met volgend basisdiploma: 

 • Bachelor in de Verpleegkunde
 • Gediplomeerde – gebrevetteerde verpleegkundigen 4e graad (HBO5)

Hoe ziet de opleiding eruit

Aan preventie en beheersing van zorginfecties dient elke zorgverlener aandacht te schenken. Een zorginfectie brengt een hoge mortaliteit, maar ook een verhoogde morbiditeit met zich mee. Een dergelijke infectie veroorzaakt vele ongemakken zowel op lichamelijk, psychisch maar ook op sociaal vlak. De zorgvrager dient langer in het ziekenhuis opgenomen te worden, er ontstaat een verhoogd medicatieverbruik en extra wondverzorgingsmateriaal wordt verbruikt. Dit alles resulteert in extra kosten voor de gezondheidszorg. 

Om de ziekenhuisinfecties te beperken én onder controle te houden, wordt het Comité voor Ziekenhuishygiëne belast met het bevorderen van de ziekenhuishygiëne. Hiernaast worden de ziekenhuizen aangemoedigd een netwerk van referentieverpleegkundigen ziekenhuishygiëne op te bouwen als brug tussen het team voor ziekenhuishygiëne (onderdeel van het Comité voor Ziekenhuishygiëne) en de zorgverstrekkers op de werkvloer. 

Lesprogramma

Lesdagen voor 2024 - 2025:
17/10/24
21/11/24
19/12/24
23/1/25
20/2/25

Bekijk hier het programma in detail.


Deze opleiding is opgebouwd a.d.h.v. de consensusnota rond referentieverpleegkundigen (2012) en omvat volgende topics:

 • Wetgeving ziekenhuishygiëne
 • Projectmanagement
 • Uitwerking verbeterprojecten
 • Sensibilisatie – motivatie
 • Microbiologie
 • Standaardvoorzorgen
 • Reinigen, ontsmetten, steriliseren
 • Bijkomende voorzorgen
 • Preventie van zorginfecties
 • Registratie van zorginfecties
 • Omgeving
 • Voeding en infectiebeheersing HACCP

Na je studie

Attest

Na afloop van de vijf studiedagen wordt een aanwezigheidsattest overhandigd aan de cursist.

Waar heb je les

Digitaal

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 350 euro.
Het cursusmateriaal wordt online aangeboden of in afdruk beschikbaar gesteld.

Deze online  opleiding geeft recht op betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof.

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven? Top! Schrijf je hier in.

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette