Pediatrie & Neonatologie
Postgraduaat

Pedi­atrie & Neonatologie

Voor wie

De opleiding Postgraduaat Pediatrie & Neonatologie is toegankelijk voor studenten met basisopleiding:
•    Bachelor in de Verpleegkunde;
•    Bachelor in de Vroedkunde;

Voor wie

De opleiding Postgraduaat Pediatrie & Neonatologie is toegankelijk voor studenten met basisopleiding:
•    Bachelor in de Verpleegkunde;
•    Bachelor in de Vroedkunde;

Hoe ziet de opleiding eruit

Het Postgraduaat Pediatrie en Neonatologie zorgt voor een kwalificatieverhoging als professional. We bieden een boeiende opleiding in een dynamische leeromgeving.

De lessen worden gegeven door een gedreven en enthousiast docententeam van experten, elk binnen een bepaald terrein van de pediatrische verpleegkunde. We werken vanuit een pluralistische visie en met state of the art materiaal. Gezien onze lesgevers midden in het werkveld staan, zijn we steeds mee met de recentste ontwikkelingen op de werkvloer. Om de authenticiteit te bewaren, maken we gebruik van Clinical Skills en Simulation Center EhB-VUB.

Met deze opleiding zal je als verpleegkundige de totaalzorg realiseren in een pluridisciplinair kader. Zowel acute, chronische, geestelijke, oncologische als sociale zorg voor het kind vormen je beroepsdomein.

Lesprogramma

 • 60 studiepunten
 • 450 contacturen theoretisch onderwijs
 • 450 uur stage (kan je lopen in de instelling waar je werkt)
 • Vaste lesdag afhankelijk van de module waar je voor inschrijft. 
 • Werken en studeren mogelijk.
 • Lesprogramma 24-25 volgt
 • Gedetailleerde info over vakken: beoordeling, examens, doelstellingen,...

Vakken

Module 1: Pediatrische basisprincipes en -ontwikkeling

Deze module benadert de fundamentele principes van de ontwikkeling van het gezonde kind en de pathofysiologische processen die kunnen optreden in deze fase. Vertrekkende vanuit de normale ontwikkeling van het kind, verdiepen we ons in de geestelijke, medische, heelkundige, acute en neonatale pathofysiologie. Een schriftelijk examen van deze module in de examenweken na de kerstvakantie.

Module 2: Acute en kritische gespecialiseerde pediatrische zorg.

Binnen de pediatrische gezondheidszorg bestaat er een brede waaier aan subspecialisaties. In deze module wordt er gestreefd naar een zeer specialistisch aanbod binnen een acute pediatrische setting en situaties, dat wordt verzorgd door toonaangevende experten. Een schriftelijk examen van deze module in de examenweken na de kerstvakantie.

Module 3: Neonatale gespecialiseerde zorg (NICU)

Binnen de pediatrische gezondheidszorg bestaat er een brede waaier aan subspecialisaties. In deze module wordt er gestreefd naar een zeer specialistisch aanbod binnen de neonatologie, dat wordt verzorgd door toonaangevende experten. Een schriftelijk examen van deze module in de examenweken in juni.

Module 4: Chronische zorgen in de pediatrie

Hier wordt de medische kennis van het chronisch zieke kind besproken met specifieke aandacht voor kinderoncologie, respiratoire problematiek (astma, chronische bronchitis,…), chronische nierinsufficiëntie, endocriene en metabole aandoeningen (diabetes, mucoviscidose,…) en de psychosociale en financiële gevolgen hiervan voor het hele gezin. Een schriftelijk examen van deze module in de examenweken in juni.

Module 5: Psychosociale zorgen in de pediatrie en de jeugdzorg.

In deze module wordt er aandacht besteed aan de eerstelijnszorg en - preventie, pleegzorg en de deontologische aspecten in de zorgverlening. De module gaat tevens dieper in op de culturele aspecten en invloeden op de zorgverlening en de kinder- en jeugdpsychiatrie en levenseinde. Een schriftelijk examen van deze module in de examenweken in juni.

Module 6: Klinisch onderwijs (stage)

Klinisch onderwijs in de zorgdomeinen pediatrische basisgezondheidszorg of extra-murale pediatrische zorg of kinder- en jeugdpsychiatrie; Neonatologie, met inbegrip van de intensieve neonatale zorg; Algemene en gespecialiseerde medisch-chirurgische eenheden voor kinderen met inbegrip van intensieve zorg en spoedvallenzorg.

Module 7: Integratie proef

Deze geïntegreerde proef omvat een individuele mondelinge proef over de leerstof die doorheen de opleiding werd gezien. Het doel is de integratie van kennis en verpleegkundig inzicht door de toepassing in casuïstiek. Aan het begin van het academiejaar worden drie casussen beschikbaar gesteld via de elektronische leeromgeving. Doorheen het academiejaar hebben de studenten de mogelijkheid om kennis op te frissen of informatie op te zoeken omtrent de casussen. Dit kan gaan over verpleegkundige interventies, pathologie, medicatie, …In juni komt de student voor een jury om vragen te beantwoorden over twee van de drie casussen.

Na je studie

Beroepstitel

De opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het bekomen van de bijzondere beroepstitel Verpleegkundige gespecialiseerd in de Pediatrie en Neonatologie.

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

Contact:

Openingsuren studentensecretariaat:

 • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

Studiekosten

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2200 euro - inclusief cursusmateriaal. Het cursusmateriaal wordt online of in afdruk beschikbaar gesteld.

Deze opleiding geeft recht op betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof.

Er kan ook apart per module ingeschreven worden. Elke module kost 400 euro. 

Inschrijven

Vragen? Neem contact met de coördinator Isolde Van Heymbeeck voor een persoonlijk gesprek. 

 

Schrijf je hier in

Ik ben enkel geïnteresseerd in een bij- & nascholing 2024-2025. Hou mij de hoogte wanneer de inschrijvingen openen.
Ik wil EhB-nieuws ontvangen in mijn mailbox

Contact

 • campus Jette
 • Laarbeeklaan 121
 • 1090 Jette