palliatieve
Postgraduaat

Pal­li­atieve zorg

Schrijf je nu in

Voor wie

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk. Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Voor wie

De opleiding richt zich tot alle beroepsgroepen in de gezondheidszorg. We willen je als zorgverlener bekwamen om zorg aan te bieden op maat voor alle patiënten. Een persoon prefereert een zorg in de lijn van zijn/haar visie op het leven, op ziekte, pijn en mogelijk nakend levenseinde. Het aannemen van een cultuursensitieve houding in de relatie met de zorgvrager is dan ook heel belangrijk. Je kan je inschrijven voor het postgraduaat als je een bachelor- of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5-verpleegkundige kan je toegelaten worden, als je voldoende gemotiveerd bent. Je ontvangt dan een getuigschrift permanente vorming.

Hoe ziet de opleiding eruit

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte.  Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

In het postgraduaat Palliatieve zorg verwerf je de nodige inzichten en vaardigheden voor een vraaggestuurd en persoonsgericht palliatief zorgconcept. Dit gebeurt altijd met respect voor levensbeschouwingen, tradities of geloofsvisie en steeds vertrekkend vanuit de rechten van de patiënt.

Situering

Palliatieve zorg betekent een intense zorg voor mensen in een onomkeerbaar stadium van hun ziekte, ze hebben geen kans meer op genezing. Als zorgverlener in een residentiële of thuissetting is het belangrijk om te kunnen bijdragen aan het comfort en de levenskwaliteit van een zorgvrager en zijn naasten in deze laatste levensfase.

De opleiding is sterk wetenschappelijk onderbouwd, zeer praktijkgericht en zet vooral in op interactief werken en casuïstiek. Er is veel aandacht voor individuele leervragen en per lesonderdeel worden praktijkgerichte casussen (vanuit medische, ethische, spirituele, psychologische … invalshoek) geïntegreerd.

Basismodule palliatief referent - 6 SP

In acht volledige lesdagen maken we je wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. We bieden inzicht in symptomen en een praktische aanpak in functie van symptoombestrijding en comfortzorg.

De psychosociale, emotionele en spirituele impact op de palliatieve patiënt is enorm groot, hoe ga je daar op gepaste wijze mee om? 

Gepaste communicatie en bespreekbaar maken en begeleiden van voorafgaande zorgplanning komen uitgebreid aan bod in deze module. Dit zowel met de zorgvrager als met de familie. 

We belichten ook procedures voor palliatieve sedatie en euthanasie en het onderscheid tussen beide. 

Tot slot hebben we ook ruim aandacht voor jou als zorgverlener. Hoe ga jij om met emoties, angsten, rouwen en hoe hou je jezelf staande zowel professioneel als persoonlijk?

Van jou als cursist verwachten we een actieve inbreng aan de hand van casussen uit je eigen dagdagelijkse praktijk en ervaringen. 

Specialisatiemodule palliatief deskundige - 14 SP

De specialisatiemodule is verder opgesplitst in volgende 4 opleidingsonderdelen: 

1. Pathologie en verpleegkundige zorg – 4 SP
Fysiopathologie en verpleegkundige aandachtspunten bij specifieke problemen komen hier aan bod:  ademhaling, urologische en gynaecologische problemen, vocht en voeding, leverstoornissen,…

2. Ethiek, spiritualiteit en veerkracht – 4 SP 
We gaan dieper in op beslissingen bij het levenseinde, ethische reflecties en deontologie, spiritualiteit van de zorgverlener, levensmoeheid, medisch-psychosociale benadering van het lijden van de verzorgende, veerkracht verhogen, aromazorg…

3. Communicatie in de palliatieve zorg – 3 SP
Je verwerft theoretische inzichten in het communicatieproces en krijgt training in gespreksvaardigheden.
 
4. Integratie – 3 SP
In functie van de integratieopdracht leer je gebruik maken van wetenschappelijk literatuur en bespreken en analyseren van casussen.

Programma

Het volledig postgraduaat Palliatieve Zorg telt 20 studiepunten (20 SP) omvat twee modules.
1. Basismodule Palliatief referent (6 SP) 
2. Specialisatiemodule Palliatief deskundige (14 SP)

Dit postgraduaat is ontwikkeld in samenwerking tussen Odisee Hogeschool, Erasmushogeschool en Forum Palliatieve zorg.

De basismodule Palliatief Referent: telt 8 lesdagen en 1 examendag.
Lesdata: donderdagen 21 en 28 september, 5, 10 19 en 26 oktober, 9 en 16 november 2023
Examendatum: 30 november 2023

De specialisatiemodule Palliatief deskundige telt 16 lesdagen, 1 dag inleefsessie en 1 evaluatiedag.
Lesdata: donderdagen 18 en 25 januari, 1, 8, 22 en 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart, 18 en 25 april, 2, 16, 23 en 30 mei 2024
Inleefsessie: juni 2024
Examendatum: 13 juni 2024

Alle lesdagen vallen op donderdag van 9.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. 

Na je studie

Getuigschrift

Je ontvangt telkens een getuigschrift permanente vorming bij het succesvol afwerken van een module.

Indien je geslaagd bent voor beide modules, ontvang je het postgraduaatgetuigschrift.

Behaal je je getuigschrift, dan kan je de bijzondere beroepsbekwaamheid ‘Verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg’ aanvragen (afhankelijk van de setting waarin je werkt).  Voorwaarden 

Waar heb je les

Odisee Campus Brussel
Warmoesberg 26
1000 Brussel

Een beperkt aantal lessen worden mogelijks online aangeboden. 

De inleefsessie vindt plaats op SiTCA op campus Aalst, Kwalestraat 154 te 9320 Aalst.

Studiekosten

Volledig postgraduaat: € 1800
Basismodule Palliatief Referent: € 850
Specialisatiemodule Palliatief deskundige: € 950

Deze prijzen zijn inclusief digitale syllabi en gebruik van ons online leerplatform.

De prijs van de specialisatiemodule (en dus ook het volledig postgraduaat) kunnen we laag houden omdat we voor deze module beroep kunnen doen op een financiële ondersteuning door het Fonds Zuster Leontine, waarvoor onze dank! 

Inschrijven

Je kan inschrijven voor het volledig postgraduaat of voor elk van de modules afzonderlijk. Het getuigschrift van de basismodule is startvoorwaarde om in te schrijven voor de specialisatiemodule.

Inschrijven voor het postgraduaat kan online via https://www.odisee.be/opleidingen/postgraduaat-palliatieve-zorg

Na inschrijving ontvang je een aanvraagdocument. De programmacoördinator van het postgraduaat zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

Praktische informatie

Het postgraduaat Palliatieve zorg wordt georganiseerd door Forum Palliatieve Zorg, Erasmushogeschool Brussel en hogeschool Odisee.

De lessen vinden plaats op Odisee Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel. Je vindt een wegbeschrijving naar de campus op www.odisee.be/campus-brussel.

Vlaams opleidingsverlof

Deze navorming is erkend voor Vlaams opleidingsverlof voor 20 studiepunten. Eén studiepunt geeft recht op 4 uren Vlaams opleidingsverlof. Deelname aan het examen is verplicht.

Per module worden volgende studiepunten toegekend:

  • Basismodule Palliatief Referent: 6 studiepunten
  • Verdiepingsmodule Palliatief deskundige: 14 studiepunten

Betaald educatief verlof (Brussels hoofdstelijk gewest)

Het postgraduaat Palliatieve zorg geeft recht op 188 uren Betaald educatief verlof.

Indien je enkel de basismodule Palliatief Referent volgt, ontvang je 62 uren.
Indien je enkel de verdiepingsmodule Palliatief deskundige volgt, ontvang je 126 uren.
Indien je afwezig bent, dien je een attest te kunnen voorleggen om als gewettigd afwezig beschouwd te kunnen worden.

Kmo-portefeuille

Kmo’s kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemingsportefeuille voor kmo-bedrijven. Het erkenningsnummer van Odisee Advanced Education is DV.O100347.

Meer info: www.agentschapondernemen.be

Contact

 

 

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:

Inhoudelijk

Eva Jacobs
Forum Palliatieve Zorg
vorming@forumpalliatievezorg.be

Dennis Demedts
Erasmushogeschool Brussel
dennis.demedts@ehb.be

Algemene coördinatie

Ann Jaques
Odisee hogeschool
ann.jaques@odisee.be

Opleidingssecretariaat

oae.brussel@odisee.be
02 609 37 37