Biotechnology Research Skills
Bij- en nascholing

Mol­e­c­u­lar design and gene editing

Start op 14 februari

Voor wie

Gene editing is een verzamelnaam voor een reeks revolutionaire technologieën om snel en precies veranderingen in het erfelijk materiaal van levende wezens aan te brengen. Dit kan – in principe – in het erfelijk materiaal (DNA) van planten, microben, dieren, en mensen.
Wetenschappers kunnen met deze technologieën heel specifiek één DNA-letter veranderen, een reeks van meerdere DNA-letters vervangen door een andere reeks, of een welbepaald gen aan- of uitschakelen.
CRISPR-Cas technologie zorgt sinds enkele jaren voor een stroomversnelling in het onderzoek in de levenswetenschappen. Net zoals andere technieken voor genoombewerking stelt CRISPR-Cas wetenschappers in staat om heel precieze DNA-veranderingen aan te brengen zonder dat er sprake is van het inbouwen van ‘soortvreemde’ genen. CRISPR-Cas blinkt vooral uit ten opzichte van eerdere genoombewerkingstechnieken omdat het goedkoper, sneller, efficiënter en veelzijdiger is.
Inmiddels wordt dit mechanisme in ontelbare labs over heel de wereld gebruikt. In de eerste plaats voor onderzoeksdoeleinden, maar naast basisonderzoek is de technologie ook een zeer verfijnd gereedschap voor gentherapie en gewasveredeling. Via deze navorming kan je alvast jouw onderzoekscompetenties in het toepassen van deze moleculaire technieken verder aanscherpen.

Voor wie

Gene editing is een verzamelnaam voor een reeks revolutionaire technologieën om snel en precies veranderingen in het erfelijk materiaal van levende wezens aan te brengen. Dit kan – in principe – in het erfelijk materiaal (DNA) van planten, microben, dieren, en mensen.
Wetenschappers kunnen met deze technologieën heel specifiek één DNA-letter veranderen, een reeks van meerdere DNA-letters vervangen door een andere reeks, of een welbepaald gen aan- of uitschakelen.
CRISPR-Cas technologie zorgt sinds enkele jaren voor een stroomversnelling in het onderzoek in de levenswetenschappen. Net zoals andere technieken voor genoombewerking stelt CRISPR-Cas wetenschappers in staat om heel precieze DNA-veranderingen aan te brengen zonder dat er sprake is van het inbouwen van ‘soortvreemde’ genen. CRISPR-Cas blinkt vooral uit ten opzichte van eerdere genoombewerkingstechnieken omdat het goedkoper, sneller, efficiënter en veelzijdiger is.
Inmiddels wordt dit mechanisme in ontelbare labs over heel de wereld gebruikt. In de eerste plaats voor onderzoeksdoeleinden, maar naast basisonderzoek is de technologie ook een zeer verfijnd gereedschap voor gentherapie en gewasveredeling. Via deze navorming kan je alvast jouw onderzoekscompetenties in het toepassen van deze moleculaire technieken verder aanscherpen.

Wat zul je leren?

•    Basisprincipes van de moleculaire biologie
•    In silico ontwerpen van primers en PCR reacties
•    In silico ontwerpen van plasmiden en kloneringsstrategiën
•    In silico ontwerpen van een CRISPR Cas gen modificatie protocol
•    Belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het veld (gastsprekers)

Attest

Wat ontvang ik?

Een attest van deelname.
Wanneer je alle evaluaties aflegt, krijg je een creditbewijs voor 5 studiepunten.

Deelnemers die vanuit het Postgraduaat ICT-Biotechnology voor dit onderdeel inschrijven en slagen, kunnen op deze manier gespreid over meerdere jaren voldoende creditbewijzen verzamelen om (alsnog) een PG getuigschrift te bekomen als je in bezit bent van een bachelor- of masterdiploma.

Programma

Deze opleiding gaat door in het 2de semester van academiejaar 2022-2023 en start op 14 februari 2023.
Op de aangegeven tijdstippen zal het lesmateriaal van het desbetreffend hoorcollege of werkcollege online worden gezet. Verder zullen er ook op regelmatige tijdstippen Q&A sessies en feedbackmomenten worden georganiseerd. 

Kan ook deel uitmaken van het postgraduaat ICT - Biotechnology.

Programma

Waar heb je les?

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Wat kost het?

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
95 euro per module voor modules 1,2,3,5 met HC/WC -
120 euro voor deelname aan het project (module 4)
Totale kostprijs voor het volledige pakket: 500 euro

Vereiste voorkennis

Professionele bachelor ‘biomedische laboratoriumtechnologie’, Master ‘biomedische wetenschappen’, ‘Master in de Bio-ingenieurswetenschappen’, ‘Master in de Biologie’ of is geslaagd voor het eerste deeltraject van voorgenoemde opleidingen en volgt dit keuzevak/deze navorming parallel met het tweede of hogere deeltraject.

Voorkennis van biotechnologie (theorie/labo) is vereist.

Inschrijven

Inschrijven kan je hier vanaf 25 juni 2022.  Kort voor aanvang zal je de factuur ontvangen per email.

Contact

Erasmushogeschool Brussel
Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette