ECTS fiches

De ECTS-fiches leggen je in detail uit hoe elk vak is opgebouwd. Je vindt er onder meer een beschrijving van de inhoud, de examenvorm(en), het aantal contacturen, etc. De fiches kunnen een handig hulpmiddel zijn tijdens je studie, maar ook nadien als je bijvoorbeeld vrijstellingen wil aanvragen voor een vervolgopleiding.

Wil je deze gedetailleerde info over de vakken eens doornemen, dan kan je terecht op de pagina waarin je alle ECTS-fiches van de opleidingen kan terugvinden:

Klik voor de overzichtspagina van de ECTS-fiches