Online conferentie: Samen de stad maken

Het is bijna zover, volgend jaar bestaat onze opleiding Sociaal Werk 100 jaar! Een mijlpaal om u tegen te zeggen, en daar hoort een feestjaar bij. Hier kan je het feestelijke startschot daarvan herbekijken. Veel kijkplezier! 

Focussen op de grootstad, op het realiseren van grondrechten, (van onderuit) bouwen aan sociale gelijkheid en inzetten op volwaardig menszijn; dáár zetten we als opleiding onze schouders onder. Sluimerend in de complexe ongelijkheden van onze hoofdstad ontluiken talenten en initiatieven waaruit mooie kansen kiemen om samen stad te maken. Dát is de overtuiging die ons drijft.

Met steun van IMD Brussel

Huis van de mens
Brussels Gewest