Mobiliteit van personeel

Dit zijn de kleurcodes die worden toegekend door België:

  • Rood: Reizen voor onderwijs (Erasmus+, stage, …) worden als een essentiële verplaatsingen beschouwd en zijn dus mogelijk, ook naar rode zones.  Niet-essentiële reizen zijn niet mogelijk (omwille van reisbeperkingen door het land van bestemming) of toegelaten (omwille van de besmettingsgraad). Vergeet niet om alle lokale voorzorgsmaatregelen (eventueel ook test of quarantaine) na te leven. Informeer je bij je gastinstelling en aarzel niet om contact met het international office van EhB als bepaalde zaken niet duidelijk zouden zijn. 
  • Oranje: je kan afreizen, mits rekening te houden met de veiligheidsrichtlijnen 
  • Groen: reizen is mogelijk. 

Neem voor je vertrek zeker tijdig contact op met je ziekenfonds om een Europese Ziekteverzekeringskaart aan te vragen, zodat je over de juiste documenten beschikt om mogelijke medische kosten terugbetaald te krijgen.

Zit je toch nog met vragen, neem dat contact op met international.office@ehb.be.

Studiereizen, KIS-projecten, deelname aan internationale evenementen

Ga je met je studenten naar het buitenland om aan een event (congres, international week, festival, conferentie, etcetera ….) deel te nemen, dan kun je die zaken ook in 2020-21 plannen. 

Er dient ook voor groepsreizen rekening te worden gehouden met zowel de lokale als de Belgische veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.

Aanbevelingen:

  • Geef voorkeur aan mobiliteit naar de buurlanden en waarbij verplaatsingen met het vliegtuig kunnen worden vermeden (en sowieso niet buiten Europa).
  • Stel het maken van kosten zo lang mogelijk uit. Tickets en hotels worden best pas een 6-tal weken voor de reis geboekt om zo veel mogelijk rekening te kunnen houden met de  situatie op de bestemming. 

Jouw vragen in verband met personeelsmobiliteit

In semester 1 van 2020-21 zijn enkel reizen binnen Europa toegestaan. 

Niemand is echter verplicht om naar het buitenland te gaan, digitale alternatieven kunnen met partners en collega’s afgesproken worden.
Voor internationale mobiliteit in het kader van Erasmus+ projecten, informeer je bij de projectcoördinator over de mogelijkheden van digitale en blended activiteiten (die worden door de Europese Commissie nl. toegelaten). Neem contact op met de dienst onderzoek (lien.mostmans@ehb.be) als iets niet duidelijk zou zijn.

Kan ik naar alle landen in Europa reizen?

Reizen kan naar groene en oranje regio’s, mits het in acht nemen van de nodige veiligheidmaatregelen. Korte trips naar rode gebieden worden niet toegestaan.
EhB laat personeelsleden niet naar rode zones reizen om onnodige kosten te vermijden (indien er alsnog een laattijdige annulatie komt) en omdat de quarantaineverplichting bij terugkeer een te grote impact heeft in verhouding tot een korte werkreis (max 10-tal dagen).
Klik hier voor de meest actuele info over de kleurcode die van toepassing is. 
Om het coronabesmettingsrisico zo beperkt mogelijk te houden worden reizen beperkt tot de minimaal benodigde reistijd: enkel de dagen waarop activiteiten plaatsvinden + de noodzakelijke reistijd. Zolang de coronacrisis om waakzaamheid bij reizen vraagt, dienen extra dagen vermeden te worden.

Wanneer kan ik een reis boeken?

Om kosten te vermijden, kunnen kosten gelinkt aan reizen (hotel, vlucht of treinticket) slechts een 6-tal weken op voorhand worden gemaakt. Annulatie omwille corona van wordt door verzekeringen niet gedekt en wordt beschouwd als overmacht.
Bij reizen die gefinancierd worden op externe middelen – KA2/3 projecten, Erasmus+ staf/docentenmobiliteit kunnen bepaalde kosten gelinkt aan overmacht tot op zekere hoogte wel worden vergoed. Neem contact met de Lien Mostmans (projecten) of Annelore Schittecatte (mobiliteit) bij vragen hierover.

Kan/moet ik voor een projectactiviteit naar het buitenland?

Je kan als medewerker momenteel reizen om deel te nemen aan een projectactiviteit, tenzij de bestemming zich in een rode zone bevindt.
Indien je een internationale verplaatsing niet veilig acht, aarzel niet om met de projectcoördinator mogelijke alternatieven te bespreken. Niemand wordt verplicht om te reizen, en de Europese Commissie laat het toe om bepaalde projectactiviteiten in digitale of blended vorm te laten doorgaan.

Wat doe je wanneer er ziektesymptomen opduiken tijdens je verblijf in het buitenland?

Probeer indien mogelijk contact op te nemen met je huisarts om de situatie in te schatten en ga ter plaatse een dokter zien om indien nodig een test af te nemen. Check zeker ook de instructies op deze pagina.

Vergoed EhB de kost van een covid-test wanneer je die nodig hebt om te reizen?

Dien je een covid-negatief test voor te leggen om het land van je bestemming te kunnen inreizen, dan kan je via een schuldvordering de kost inbrengen.

Wat als je positief test na een terugkeer uit het buitenland?

Volg alle standaardprocedures en ga in quarantaine. 
Vergeet ook niet om collegiaal de organisator van de activiteit of je contactpersoon bij de partner te informeren, zodat de personen waarmee je in contact kwam ook de nodige voorzorgen kunnen treffen…

Kunnen docenten die in het buitenland wonen naar Brussel reizen om les te geven?

Dat kan, zelfs wanneer ze uit rode zones komen. Voor hen geldt een uitzondering op de quarantaineverplichting indien 

  • ze minder dan 48u in het land zijn 
  • ze hun contacten strikt beperken tot hun professionele activiteiten 
  • ze alle coronarichtlijnen van de hogeschool strikt toepassen