Misvattingen over voeding

Webinar Ecoscore

WEBINAR, 22 november 2022, 19:00 – 21:00

De ecoscore is relatief nieuw In het voedingslandschap. Ze vertelt de consument hoe milieuvriendelijk het voedingsproduct is. Maar wat betekent die ecoscore? En hoe is ze opgebouwd? Wat vertelt de score ons wel en wat niet? Is zo’n ecoscore wel waardevol? En hoe meten we milieuduurzaamheid van voeding eigenlijk? 
Dit webinar gaat dieper in op de ecoscore en de onderliggende ‘PEF’ methode – Product Environmental Footprint, de methode die Europa voorop stelt om de milieuvoetafdruk van voedingsproducten te berekenen. Ze is gebaseerd op levenscyclusanalyse (LCA) en is in het leven geroepen door de Europese Commissie om op transparante en wetenschappelijk onderbouwde wijze milieu-informatie te kunnen meegeven aan eindconsumenten. De methode stelt land- en tuinbouwers, voedingsbedrijven en retailers in staat om zeer gericht hun milieuprestaties te verbeteren en laat toe om hierover te communiceren. Deze PEF methode zal voor voedingsbedrijven de basis vormen om hun duurzaamheidsinformatie te etiketteren. Binnenkort is het immers verplicht om naast nutritionele informatie ook informatie over de milieuduurzaamheid vooraan op de verpakking van voeding te plaatsen. De ecoscore is een voorloper van dergelijke duurzaamheidsinformatie. Hoewel levenscyclusanalyse een zeer alomvattende methode is om de milieuduurzaamheid van producten te bepalen, zijn er toch duurzaamheidsaspecten die niet via deze weg gemeten kunnen worden. Als consument en als voedingsdeskundige is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn. Daarom wordt er ook stilgestaan bij deze aspecten die niet worden weergegeven in deze score. We ontleden de ecoscore en werpen een kritische blik.

Lesgever: Veerle Van linden, ILVO, sr. onderzoeker milieuduurzaamheid van productieprocessen in landbouw en voeding.  

Komt aan bod:
•    Hoe meten we milieuduurzaamheid van voeding? Principes van levenscyclusanalyse (LCA) 
•    De PEF-score en duurzaamheidslabels
•    Ecoscore ontleed: wat vertelt ze ons wel, wat niet?
•    Waar liggen de zwaartepunten bij voedingsproductie? 
•    (Wanneer) is de ecoscore waardevol?
•    Nood aan transparantie en samenwerking doorheen de keten
 

INSCHRIJVEN

 

INSCHRIJVEN

Praktisch

Het webinar start stipt om 19u.
Na inschrijving ontvang je de link naar de sessie. 

Het webinar kost 25 euro. Voor studenten en medewerkers van EhB en Hogent, zijn de lezingen gratis. Studenten uit andere instellingen betalen 15 euro. Voor leerkrachten wetenschappen/voeding en werknemers uit de voedingsindustrie, wordt het inschrijvingsgeld betaald door Alimento
Betaling: BE59096218590026 met vermelding van je naam en 702.310 – JETDEP ‘Misvattingen over Voeding’. Graag ook de lezing(en) bij vermelden.

INSCHRIJVEN

Statusbericht

Dit formulier is nog niet open voor inzendingen, kom op een later moment nog eens terug.