Misvattingen over voeding

LEZING 1: Precisieveredeling in planten: van Flavr Savr tot Calyno 
Dinsdag 22 oktober 2019 van 19u tot 21u in GENT – campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Prof. Geert De Jaeger:
  VIB Group Leader Functional Interactomics
  Associate Science Director at PSB
  VIB Center for Plant Systems Biology
  Ghent University

Wanneer gesproken wordt over plantenbiotechnologie, denkt men vaak onmiddellijk aan genetisch gewijzigde (GGO-) gewassen. Echter, het doelgericht genetisch aanpassen van gewassen met behulp van de GGO-technologie is slechts een van de vele mogelijkheden om planten beter te doen beantwoorden aan onze noden. Plantenveredeling verandert continu. Zo zorgt genoombewerking sinds enkele jaren voor een ommekeer in het onderzoek in de levenswetenschappen. Dat is voornamelijk te danken aan een zeer succesvolle vorm van de technologie: CRISPR-Cas. Met de opkomst van nieuwe technieken komt ook een discussie op gang over de noodzaak, potentiële risico’s en de regelgeving ervan. In deze lezing legt Professor De Jaeger uit hoe deze technieken werken, hoe ze verschillen (?) van algemeen aanvaarde methoden en wat hun voordeel is ten opzichte van de traditionele veredelingstechniek.

INSCHRIJVEN

LEZING 2: E-nummers in voeding: Evil of Eetbaar?
Dinsdag 12 november 2019 van 19u tot 21u in BRUSSEL - campus Bloemenhof Erasmushogeschool Brussel

 • Spreker: Prof. Frank Devlieghere
  Hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie en conservering
  Laboratory of Food Microbiology and Food Preservation
  Department of Food technology, Safety and Health
  Ghent University    

E-nummers: zijn ze Eetbaar of Evil? E-nummers of additieven zijn stoffen die bewust aan levensmiddelen zijn toegevoegd om het fabricageproces te vereenvoudigen, of het uitzicht, de smaak, de bewaring ... te verbeteren. Additieven zijn gereglementeerd op Europees niveau en enkel stoffen vermeld op de positieve lijst mogen worden toegevoegd aan voeding. Bovendien moeten ze verplicht op het etiket vermeld worden. Ondanks de wettelijke spelregels heerst er al lange tijd controverse bij de consument over de aanwezigheid van “E-nummers” in onze voeding. De perceptie over additieven is veelal negatief en maar al te vaak wordt gedacht dat voeding met additieven ongezond(er) is. Professor Frank Devlieghere legt uit wat E-nummers precies zijn en geeft zijn visie op de toepassing van additieven in onze voeding. Het blijkt namelijk een verhaal vol nuances te zijn.

INSCHRIJVEN

LEZING 3: Voedselverlies: het probleem in kaart gebracht 
Dinsdag 26 november 2019 van 19u tot 21u in GENT– campus Schoonmeersen HOGENT

 

 • Spreker: Elke Markey
  Communicatiemanager
  FOODWIN 
   

Voedsel produceren dat niemand ooit zal eten, terwijl onze aarde onder druk staat en honger de wereld niet uit is. Het lijkt te gek voor woorden, en toch gaat 1/3e van het voedsel dat we produceren effectief verloren. Dat is zo’n 1,4 miljard hectare landbouwgrond met een prijskaartje van 143 miljard euro. Deze voedselverliezen hebben kennelijk grote gevolgen voor de economie, ons milieu en de wereldwijde voedselproblematiek. Wie zit er achter deze verspilling, en zou het eventueel anders kunnen? Worden we allemaal fervente dumpsterdivers of kijken we beter nog een keer in ons eigen bord? Tijdens deze lezing behandelt Elke Markey de onmiskenbare feiten, de cijfers en de gevolgen. Ze eindigt met mogelijke oplossingen, op verschillende niveaus en een aantal tips en tricks.  

INSCHRIJVEN

LEZING 4: Duurzame voedselproductie en voedselzekerheid: de onvolmaakte waarheid
Dinsdag 10 december 2019 van 19u tot 21u in BRUSSEL - campus Bloemenhof Erasmushogeschool Brussel

 • Spreker: Prof. Wannes Keulemans
  Hoogleraar-emeritus aan het departement Biosystemen KULeuven
  Hoofd van het Laboratorium voor Fruitveredeling en -biotechnologie, dat zich concentreert op onderzoek over de genetische controle van belangrijke biologische processen in fruitgewassen met als doel de veredelingsefficiëntie en de teelttechniek te verbeteren.
  Lesgever in erfelijkheidsleer, veredeling, toegepaste plantenfysiologie en in diverse opleidingsonderdelen van de agronomie. 
  Coördinator van een Metaforumwerkgroep over duurzame voedselzekerheid en heeft hierover samen met Tessa Avermaete een boekje geschreven, ‘Wat met ons voedsel’, uitgegeven door Lannoo. 

Malthus had voorspeld dat de voedselproductie de bevolkingsstijging helemaal niet zou kunnen volgen. Vandaag is er per persoon in Noord en Zuid meer voedsel beschikbaar dan een halve eeuw geleden en de wereldbevolking bedraagt momenteel 7.5 miljard Wat is er sinds Mathus gebeurd dat we zulke spectaculaire voedselstijging hebben kunnen realiseren? Zal het mogelijk zijn om alle mensen voedselzekerheid te bieden wanneer de bevolking nog zal toenemen tot 10 miljard en wellicht nog meer. Dit kan, wanneer de huidige productiekloof kan verminderd worden, wanneer we de voedselverliezen kunnen terugdringen en wanneer we minder vlees zouden eten. We zullen ook moeten nadenken over beperking van de bevolkingsaangroei. Er zijn echter randvoorwaarden: om de druk van landbouw op omgeving en milieu binnen redelijke perken te houden mag er zeker niet meer land in gebruik kunnen worden genomen en zullen we duurzamer moeten produceren. We zullen de natuurlijke hulpbronnen beter moeten respecteren en we zullen met minder externe input moeten produceren, zonder de productiviteit te laten dalen. Bovendien zijn er bedreigingen voor de voedselproductie zoals de klimaatsverandering en de concurrentie tussen voedsel en energiegewassen. Zullen ontwikkelingslanden tegen deze achtergrond voldoende voedsel kunnen produceren? En moet Vlaanderen meer zelfvoorzienend worden? Moeten we ons voedselconsumptiepatroon veranderen? En zijn alternatieve productiesystemen zoals bio en agro-ecologie beter dan conventionele landbouw? Het belang van deze vragen voor de voedselzekerheid in de toekomst zal worden toegelicht met speciale aandacht voor de vleesproductie.

INSCHRIJVEN

LEZING 5: Invloed van media op ons aankoop- en eetgedrag
Dinsdag 18 februari 2020 van 19u tot 21u in GENT– campus Schoonmeersen HOGENT

 

 • Spreker: Prof. Tim Smits 
  Professor Persuasion & Marketing Communication
  hoogleraar Faculteit Sociale Wetenschappen 
  vice-decaan onderwijs van de Faculteit Sociale Wetenschappen 
  programmadirecteur van POC Sociale wetenschappen - Faculteit Sociale Wetenschappen 
  KU Leuven

Slechts een deel van ons menselijk denken en doen is gestuurd vanuit bewuste en rationele beslissingen. Dat wil tegelijk ook zeggen dat we sterk beïnvloed worden door de omstandigheden waarin we beslissingen nemen en door subtiele variatie in de communicatie rond die beslissingen. Zulke invloeden worden vaker benoemd als nudges (zie Sunstein & Thaler, 2008: Nudge). Omdat we ook in toenemende mate in een media-omgeving leven (en dat we daar veel meer dan vroeger onze eigen selectie in maken), worden we dus ook voortdurend subtiel en minder subtiel door die media beïnvloed, ook wat onze voedselkeuzes betreft. Misschien maken we nog wel bewuste keuzes in wat we eten, maar de portiegrootte bijvoorbeeld wordt ook sterk door de omgeving beïnvloed. In een eerste deel gaan we eerst dieper in op de theoretische principes van overtuiging via communicatie en dan passen we dat toe, via studies en anekdotes op hoe verschillende media een effect hebben.  

INSCHRIJVEN

LEZING 6: Biosociaal belang van vlees voor mens en maatschappij
OPGELET NIEUWE DATUM!
Woensdag 25 maart 2020 van 19u tot 21u in BRUSSEL - campus Bloemenhof Erasmushogeschool Brussel

 • Spreker: Prof. Frédéric Leroy
  Vrije Universiteit Brussel
  hoofddocent aan de VUB 
  verantwoordelijk voor opleidingsonderdelen in het domein van de voedingswetenschappen, voedingsleer, Technologie van de dierlijke producten, levensmiddelenchemie, voedingsmicrobiologie en -ecologie en kwantitatieve en predictieve microbiologie

Vlees kent als levensmiddel zijn gelijke niet en zit ons zowel letterlijk als figuurlijk onderhuids. Het heeft zijn fervente liefhebbers maar ook strijdvaardige tegenstanders. Deze lezing wil helpen uitklaren waarom vlees weinigen onverschillig laat en vaak zo’n emotionele reacties oproept, die sterk cultuurafhankelijk zijn. Er wordt gesproken over de controversiële aspecten van vlees in het hedendaagse Westen, waarbij vlees steeds meer als een zondebok wordt aangeduid voor een aantal maatschappelijke problemen. Een overzicht van de diepgewortelde menselijke vraag naar vlees komt aan bod en wordt in historisch perspectief geplaatst.

INSCHRIJVEN

LEZING 7: Interactie van het darmmicrobioom met voeding: sleutel tot de menselijke gezondheid.
Dinsdag 21 april 2020 van 19u tot 21u in GENT– campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Prof. Tom Van de Wiele
  professor aan het Laboratorium voor microbiële ecologie en technologie 
  Universiteit van Gent. 
  studie van de microbiota van het menselijk lichaam met voorname aandacht voor de darmmicroflora. 

De term 'darmflora' - of beter 'microbioom' - verwijst naar alle micro-organismen die zich in ons maagdarmstelsel (maar ook op onze huid) bevinden. Dit zijn hoofdzakelijk bacteriën. Bij een volwassen mens bestaat de darmflora uit maar liefst 100 biljoen bacteriën; dat is tien maal zoveel als het aantal menselijke cellen in ons lichaam. In onze darmen zijn er wel 100 tot 600 verschillende soorten bacteriën. Je hoeft je dus geen illusies te maken, je bent nooit alleen. Welke rol spelen deze bacteriën? Maken ze je ziek of zorgen ze er net voor dat je gezond blijft? Professor Tom Van de Wiele vertelt in deze lezing waarom ons microbioom zo belangrijk is. Bovendien blijken heel wat geheimen in onze buik nog niet ontrafeld te zijn. 

INSCHRIJVEN

LEZING 8: De ingrediënten van voedselfraude
Dinsdag 5 mei 2020 van 19u tot 21u in BRUSSEL - campus Bloemenhof Erasmushogeschool Brussel

 

 • Spreker: Prof. Thierry Backeljau
  Hoogleraar departement biologie 
  Universiteit Antwerpen

Paardenvlees in lasagne zonder een melding daarvan op het etiket, olijfolie aangelengd met goedkope olie, kweekvis die verkocht wordt als Wilde zalm, … Allen bekende voorbeelden van voedselfraude. Zo nam Europol begin 2017 voor 230 miljoen euro aan vervalste levensmiddelen in beslag. Voedselfraude blijkt soms “big business” te zijn en er blijken nog andere levensmiddelen en ingrediënten betrokken te zijn bij fraudegevallen in voeding. Professor Thierry Backeljau deelt tijdens deze lezing zijn ervaringen en bedenkingen over het thema “voedselfraude”. Prof. Backeljau werkte onder andere mee aan de Pano-reportage over “Bushmeat”. Dat is vlees van wilde (beschermde) dieren uit het Afrikaanse regenwoud dat wordt binnengesmokkeld in ons land en te koop wordt aangeboden.

INSCHRIJVEN

Praktisch

Een lezing bijwonen kost 25 euro. Voor studenten en medewerkers van EhB en Hogent, zijn de lezingen gratis. Studenten uit andere instellingen betalen 15 euro. Voor leerkrachten wetenschappen/voeding en werknemers uit de voedingsindustrie, wordt het inschrijvingsgeld betaald door Alimento
Betaling: BE59096218590026 met vermelding van je naam en 702.310 – JETDEP ‘Misvattingen over Voeding’. Graag ook de lezing(en) bij vermelden.

INSCHRIJVEN

Lezing
Functie/titel