Misvattingen over voeding

LEZING 1: De eiwitshift: de sleutel tot een meer duurzaam en gezond voedingspatroon?

Dinsdag 22 februari van 19u tot 21u in GENT – campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Tessa Avermaete
  KU Leuven
  Post-doctoraal onderzoeker bio-economie
  Expert landbouw, voeding en duurzaamheid

Voeding en klimaat zijn zeer populaire thema’s in de media. Toch tonen de statistieken dat het dieet van de Vlaming noch niet zo duurzaam is: noch op ecologisch vlak, noch op vlak van gezondheid. Een aantal maanden geleden lanceerde de Vlaamse Overheid de ‘Green Deal Eiwitshift op ons bord’. Maar, heeft het zin om meer plantaardig te eten? Is een dieet met meer plantaardige voeding echt beter voor klimaat en milieu? Maakt het voor klimaat en milieu uit welk vlees je eet en waar je vlees vandaan komt? Of, kunnen we beter allemaal veganist worden? Dr. Tessa Avermaete vertelt ons over de eiwitshift en gaat daarbij ook in op de concrete uitdaging en opportuniteit om die shift vorm te geven.

INSCHRIJVEN

LEZING 2: Biosociaal belang van vlees voor mens en maatschappij

Woensdag 23 maart van 19u tot 21u in GENT – campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Prof. Frédéric Leroy BEVESTIGD
  Vrije Universiteit Brussel
  Hoofddocent aan de VUB 
  Verantwoordelijk voor opleidingsonderdelen in het domein van de voedingswetenschappen, voedingsleer, Technologie van de dierlijke producten, levensmiddelenchemie, voedingsmicrobiologie en -ecologie en kwantitatieve en predictieve microbiologie

Vlees kent als levensmiddel zijn gelijke niet en zit ons zowel letterlijk als figuurlijk onderhuids. Het heeft zijn fervente liefhebbers maar ook strijdvaardige tegenstanders. Deze lezing wil helpen uitklaren waarom vlees weinigen onverschillig laat en vaak zo’n emotionele reacties oproept, die sterk cultuurafhankelijk zijn. Er wordt gesproken over de controversiële aspecten van vlees in het hedendaagse Westen, waarbij vlees steeds meer als een zondebok wordt aangeduid voor een aantal maatschappelijke problemen. Een overzicht van de diepgewortelde menselijke vraag naar vlees komt aan bod en wordt in historisch perspectief geplaatst.

INSCHRIJVEN

LEZING 3: Interactie van het darmmicrobioom met voeding: sleutel tot de menselijke gezondheid

Dinsdag 19 april van 19u tot 21u in GENT – campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Prof. Tom Van de Wiele
  Professor aan het Laboratorium voor microbiële ecologie en technologie 
  Universiteit van Gent. 
  Studie van de microbiota van het menselijk lichaam met voorname aandacht voor de darmmicroflora. 

De term 'darmflora' - of beter 'microbioom' - verwijst naar alle micro-organismen die zich in ons maagdarmstelsel (maar ook op onze huid) bevinden. Dit zijn hoofdzakelijk bacteriën. Bij een volwassen mens bestaat de darmflora uit maar liefst 100 biljoen bacteriën; dat is tien maal zoveel als het aantal menselijke cellen in ons lichaam. In onze darmen zijn er wel 100 tot 600 verschillende soorten bacteriën. Je hoeft je dus geen illusies te maken, je bent nooit alleen. Welke rol spelen deze bacteriën? Maken ze je ziek of zorgen ze er net voor dat je gezond blijft? Professor Tom Van de Wiele vertelt in deze lezing waarom ons microbioom zo belangrijk is. Bovendien blijken heel wat geheimen in onze buik nog niet ontrafeld te zijn. 

INSCHRIJVEN

LEZING 4: Ethyleenoxide en co: alles op een rijtje over de contaminanten en residuen op ons bord

Dinsdag 3 mei van 19u tot 21u in GENT – campus Schoonmeersen HOGENT

 • Spreker: Prof. dr. ir. Bruno De Meulenaer BEVESTIGD
  Hoogleraar levensmiddelenchemie en chemische voedselveiligheid 
  Universiteit Gent
  Lid van het Wetenschappelijk Comité SciCom van het FAVV

Er ging de laatste maanden geen week voorbij zonder dat een levensmiddel uit de markt werd teruggeroepen omdat er ethyleenoxide in zat. Als consument komen er dan direct toch een aantal vragen bij je op: is hier een probleem, is dit probleem al lang gaande, controleert men wel genoeg, ga ik ziek worden, wat zit er nog allemaal in onze voeding dat mogelijks nog giftig kan zijn, … ? In de lezing zullen het ethyleenoxideprobleem en andere chemische voedselveiligheidsproblemen belicht worden en in perspectief worden geplaatst.

INSCHRIJVEN

 

INSCHRIJVEN

Praktisch

Elke lezing start stipt om 19h, aanmelden kan vanaf 18h30 en de lezing eindigt telkens om 21h.
Locatie:
Gent - HOGENT – campus Schoonmeersen – bereikbaarheid via deze link
 

Een lezing bijwonen kost 25 euro. Voor studenten en medewerkers van EhB en Hogent, zijn de lezingen gratis. Studenten uit andere instellingen betalen 15 euro. Voor leerkrachten wetenschappen/voeding en werknemers uit de voedingsindustrie, wordt het inschrijvingsgeld betaald door Alimento
Betaling: BE59096218590026 met vermelding van je naam en 702.310 – JETDEP ‘Misvattingen over Voeding’. Graag ook de lezing(en) bij vermelden.

INSCHRIJVEN

Lezing
Functie/titel