Maya Van Leemput

Job title

Maya Van Leemput is senior onderzoeker bij het kenniscentrum Applied Futures Ressearch - Open Time van de Erasmushogeschool Brussel. Ze is verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet, coördinatie en communicatie, rapportage en management. Haar werk richt zich op toekomstverkenning op het gebied van wetenschap, technologie, cultuur en ontwikkeling. Als de UNESCO leerstoelhouder werkt Maya aan capaciteitsopbouw met betrekking tot toekomstbeelden en cocreatie. Maya is lid van de World Futures Studies Federation, het interdisciplinaire beeldende kunstcollectief OST en de Association of Professional Futurists.

Contact information:

ORCID