Maaike Fobelets

Job title

Maaike Fobelets behaalde een bachelor en master in de vroedkunde en is doctor in de gezondheidswetenschappen. Haar doctoraat handelde over gezondheidseconomische evaluaties in de perinatale zorg in een internationale context. Ze werkt momenteel als onderzoekscoördinator van de opleidingen verpleeg- en vroedkunde aan de Erasmushogeschool Brussel en als postdoctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Aan de VUB doceert ze kwalitatieve onderzoeksmethodologiën. Haar onderzoek spitst zich toe op kwetsbaarheid in de perinatale periode en (perinatale) mentale gezondheid. Ze is lid van het Europees COST-netwerk ‘Perinatal Mental Health and Birth-Related Trauma: Maximising best practice and optimal outcomes’(CA18211).

Contact information:

ORCID