A.I., IoT & Robotics Lab

AI-lab

Het Kenniscentrum Artificiële Intelligentie, Robotica en Internet of Things (IoT) vormt een dynamisch team van onderzoekers en academici, gericht op het verdiepen en oplossen van vraagstukken binnen d edomeinen Artificiële Intelligentie (AI), Robotica, Data Science en IoT. Dit multidisciplinaire team, bestaande uit docenten en medewerkers van de bacheloropleidingen Toegepaste Informatica, Multimedia en Creatieve Technologie, evenals experts in Robotica en IoT, werkt samen aan het vooropstellen van innovatie.

De groep concentreert zich op het verkennen van de laatste trends en ontwikklingen in AI, Robotica en IoT. Er wordt speciale aandacht besteed aan de synergie tussen deze gebieden, met een focus op hoe de integratie van IoT in AI en Robotica kan leiden tot geavanceerde en slimme oplossingen in verschillende sectoren. Deze integratie stelt ons in staat om de interactie tussen menselijke intelligentie, kunstmatige intelligentie en verbonden apparaten te onderzoeken en te begrijpen hoe deze technologieën kunnen worden ingezet om samenlevingen te verbeteren en efficiënter te maken.

Door deze unieke combinatie van expertises fungeert het kenniscentrum als een incubator voor baanbrekende ideeën en projecten die bijdragen aan technologische innovatie en maatschappelijke vooruitgang. 

Artificiële intelligentie, IoT & Robotica

Binnen onze onderzoeksgroep richten we ons op concrete onderzoeksprojecten, waarbij we intensiek samenwerken met een breed scala aan bedrijven en andere onderwijsinstellingen. Dit gaat verder dan enkel academisch onderzoek: het Kenniscentrum Artificiële Intelligentie en Robotica biedt ook haar expertise aan bedrijven die hun eerste stappen zetten in de wereld van mobiele technologieën en robotica. We realiseren dit door studenten projecten te laten ontwikkelen binnen het kader van integratieprojecte, bachelorproeven en stages.

Het centrum streeft er ook naar om een brug te slaan tussen bedrijven en studenten die op zoek zijn naar extra uitdagingen en die hun studie willen verrijken met praktische bedrijfservaring. Door deze samenwerkingen kunnen studenten zich verdiepen in real-world toepassingen van AI, IoT en Robotica, terwijl bedrijven profiteren van de frisse inzichten en innovatieve oplossingen die de studenten bieden. Dit initiatief onderstreept onze toewijding aan het bevorderen van kennisoverdracht en samenwerking tussen de academische wereld en de industrie.

Hoe werken we?

Onze werkwijze is dynamisch en interactief. We initiëren regelmatig onderzoeksprojecten in samenwerking met bedrijven, die vaak uitmonden in concrete uitvoeringsprojecten. Ons laagdrempelige expertisecentrum fungeert als een direct aanspreekpunt voor bedrijven die op zoek zijn naar gespecialiseerd advies over AI, IoT en Robotica. We streven ernaar dit advies te vertalen naar praktische toepassingen, zoals projecten, bachelorproeven, stages en diverse andere vormen van samenwerking. Deze samenwerkingen verbinden bedrijven, studenten en docenten en stimuleren de uitwisseling van kennis en ervaring op deze snel evoluerende technologische gebieden.

Ons team

onsteam
AIlab
Maarten
Robotica

Onze partners

Innoviris

Vlaio

XPLAB