Kwaliteitslabel Voedings-& Dieetkunde

studenten voeding en dieetkunde

De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

Regie

EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg.  Wat deze regie inhoudt lees je hier.

Borgingsbesluit

EhB staat garant voor de kwaliteit van de opleiding Voedings- & Dieetkunde. In maart 2016 werd door het hogeschoolbestuur hierover een weloverwogen besluit genomen. Dit besluit expliciteert sterktes en verbeterpunten. 

Peer review

Voedings- & Dieetkunde kreeg in 2016 bezoek van een internationaal expertenpanel dat de kwaliteit van de opleiding onder de loep nam in een zogeheten peer review. Na een bezoek aan de campus, het inkijken van documenten en gesprekken met betrokkenen werd de opleiding goed bevonden. Ze voldoet aan alle nationale en internationale standaarden.

Indien je meer informatie wenst over de resultaten van deze peer review, kan je hier terecht voor een samenvatting en hier voor het hele rapport. Het panel bestond uit Pieter Pot (Deskundige onderwijs en internationaal perspectief), Krista Vanderstappen (Deskundige werkveld) en Matine Willems (Deskundige werkveld, onderwijs en audit).

We vatten de grote lijnen samen
  • De opleiding beschikt over een heldere, actuele visie die gedragen wordt door heel het opleidingsteam.
  • De commissie apprecieert de grote betrokkenheid en actieve interactie tussen studenten en onderwijzend personeel.
  • Het curriculum vormt een goed samenhangend geheel waarbij er aandacht is voor verschillende werkvormen.
  • De opleiding is sterk in kwaliteitszorg waarbij systematisch verbeteringen gerealiseerd worden op een voor de student zichtbare wijze
  • De duidelijke, goed georganiseerde en goed bereikbare begeleiding van studenten is een troef van de opleiding
  • De commissie ondervindt dat afstuderende studenten goed voorbereid zijn om te kunnen functioneren als beginnende professional en ook relatief snel een baan vinden.  
 

Kengetallen

icoon aantal studenten
icoon mannen vrouwen
icoon gemiddelde studieduur
icoon mobiele diploma's

Aantal studenten die bij afstuderen minstens 10 studiepunten in het buitenland hebben verworven.

Studenten

Elke semester wordt een studentenbevraging afgenomen bij de studenten. Het geeft hen de mogelijkheid feedback te geven op de cursussen die zij net achter de rug hebben en zorgt ervoor dat docenten permanent bijsturen.

Alumni

De alumni-enquête van het voorjaar 2018 gaf volgende cijfers:

  • 79% vind een job binnen zes maanden na afstuderen. Voor de meerderheid die geen job heeft binnen die termijn is dit een vrijwillige keuze.
  • 64% studeert verder
  • 96% is tevreden tot zeer tevreden over de gevolgde opleiding

Werkveld

Deze tekst wordt eerstdaags bijgewerkt.