Kwaliteitslabel BMLT

bmlt studenten in labo

De Erasmushogeschool  Brussel en haar opleidingen dragen kwaliteit hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat elke student een opleiding krijgt die voldoet aan nationale en internationale standaarden en maximaal kansen biedt op een succesvolle carrière.

Regie

EhB hanteert hiervoor een kwaliteitsopvolgingssysteem, de regie. Dit is een eigen systeem van kwaliteitsgarantie. Door de uitvoering van deze regie verzekert EhB dat de kwaliteit van haar opleidingen continu verbetert. Hiermee voldoet EhB meteen ook aan de decretale eisen m.b.t. kwaliteitszorg.  Wat deze regie inhoudt lees je hier.

Borgingsbesluit

EhB staat garant voor de kwaliteit van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie. In maart 2016 werd door het hogeschoolbestuur hierover een weloverwogen besluit genomen. Dit besluit expliciteert sterktes en verbeterpunten. 

Peer review

Biomedische Laboratoriumtechnologie kreeg in 2016 bezoek van een internationaal expertenpanel dat de kwaliteit van de opleiding onder de loep nam in een zogeheten peer review. Na een bezoek aan de campus, het inkijken van documenten en gesprekken met betrokkenen werd de opleiding goed bevonden. Ze voldoet aan alle nationale en internationale standaarden.

Indien je meer informatie wenst over de resultaten van deze peer review, kan je hier terecht voor een samenvatting en hier voor het hele rapport. Het panel bestond uit Christiane Van den Branden, Erik Gerlo, Hasret Ates, Annik Van Keer en Ryma Addoun.

We vatten de grote lijnen samen
 • De opleiding beschikt over een duidelijk gedefinieerde, ambitieuze en studentgerichte missie en visie met ruimte voor input van studenten, alumni en werkveld.
 • De opleiding heeft een duidelijke profilering in drie vakgebieden (moleculaire biologie, klinische biologie en farmacie).
 • De opleiding heeft een sterke focus op internationalisering en heeft aandacht voor permanente kwaliteitsverbetering.
 • De opleiding beschikt over een zeer goed uitgewerkt studie- en begeleidingssysteem dat
  begeleiding op maat van de heterogene instroom faciliteert.
 • Het vooropgestelde leerresultatenkader (wat de student moet kennen en kunnen aan het einde van de opleiding) garandeert een kwalitatief hoogstaande opleiding 
 • Er heerst een open communicatie tussen studenten en docenten met een intensieve begeleiding op maat van de
  student.
De opleiding werkt aan volgende verbeterpunten:
 • Het uitwerken van excellentietrajecten voor de betere student. 
 • Het ontwikkelen en introduceren van innovatieve werkvormen.

Kengetallen

icoon aantal studenten
icoon mannen vrouwen
icoon gemiddelde studieduur
icoon aantal mobiele diploma's

Dialoog met stakeholders

Studenten

Elk semester wordt een studentenbevraging afgenomen bij de studenten. Het geeft hen de mogelijkheid feedback te geven op de cursussen die zij net achter de rug hebben en zorgt ervoor dat docenten permanent bijsturen.

Alumni

De alumni-enquête van het voorjaar 2018 gaf volgende cijfers:

 • 82,86% vind een job binnen zes maanden na afstuderen. Voor de meerderheid die geen job heeft binnen die termijn is dit een vrijwillige keuze.
 • 57,58% studeert verder
 • 96,83% is tevreden tot zeer tevreden over de gevolgde opleiding

Werkveld

Deze tekst wordt eerstdaags bijgewerkt.