Kim De Vidts

Job title

Kim De Vidts heeft een academische achtergrond in sociale, educatieve en politieke wetenschappen. Haar persoonlijke interesses liggen in de sfeer van haar doctorale dissertatie rond Politiek van Identiteit en Nationalisme binnen de Europese Unie – met voornamelijk expertise in de toepassing van UH Manoa Generic Futures methodologie na uitvoering van Horizon Scans.  

Contact information:

ORCID