Kenniscentrum Urban Coaching & Education

In een hyperdiverse grootstad als Brussel komen oneindig veel waarden en normen samen. De samenleving kent er evenveel identiteiten en verhalen als er mensen zijn. Deze diversiteit is tegelijk een kracht én een uitdaging, in het bijzonder voor educatieve professionals.  Door middel van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek versterkt het Kenniscentrum Urban Coaching & Education (UC&E) de competenties van educatieve professionals om in de grootstedelijke (onderwijs-)context aan de slag te gaan.

Het onderzoek zet in op essentiële en relevante kennis, vaardigheden en attitudes die educatieve professionals versterken in hun maatschappelijke rol als actor of change. Daarbij richt het kenniscentrum zich tot leerkrachten en bij uitbreiding tot alle educatieve professionals die in de sociale grootstedelijke context kinderen en jongeren ondersteunen, empoweren en doen groeien. Vanuit een multi-diciplinaire aanpak, bundelt UC&E  expertise over coaching, grootstedelijk onderwijs en cultuursensitief handelen. De onderzoeksprojecten zetten in op het omgaan met meertaligheid voor het versterken van de leesvaardigheid, aandacht voor de narratieve identiteit en het eigen verhaal van het kind, kinderrechten, burgerschapseducatie, brede school en democratisch dialogeren. 

Kenniscentrum Urban Coaching & Education