Kenniscentrum Tuin+

Kenniscentrum tuin+ van de EhB gaat na hoe het ontwerp van open ruimten kan bijdragen tot de kwaliteit van de bebouwde omgeving voor zowel mensen, planten als dieren. Het onderzoekt tuinen, braakliggende terreinen, snippers langs weginfrastructuur, straten, pleinen, parken en andere plekken vanuit een multidimensionaal perspectief, met aandacht voor hun ruimtelijke, natuurlijke, sociale, culturele en esthetische aspecten.

Het Kenniscentrum doet aan co-research in een fieldlab setting: het voert haar onderzoek altijd uit in samenwerking met partners op het terrein. Dat kunnen burgers, bedrijven, overheden, kennisinstellingen of andere experten zijn. Met haar onderzoek wil het Kenniscentrum bijdragen tot de ontwikkeling van veerkrachtige urbane en urbaniserende ecosystemen. ‘Ecosysteem’ verwijst naar de benadering van de bebouwde omgeving als een dynamisch complex van natuurlijke en sociale processen. Wanneer een ecosysteem ‘veerkracht’ bezit, beschikt het over de mogelijkheden om toekomstige schokken op te vangen, zoals veroorzaakt door klimaatverandering, migratie of pandemieën.

Kenniscentrum Tuin+