Kenniscentrum Open Time: Team

Onze medewerkers

Maya Van Leemput

Maya Van Leemput (Senior Onderzoeker) 

Als senior onderzoeker bij het kenniscentrum Applied Futures Ressearch - Open Time van de Erasmushogeschool Brussel is Maya Van Leemput verantwoordelijk voor de onderzoeksopzet, coördinatie en communicatie, rapportage en management. Haar werk richt zich op toekomstverkenning op het gebied van wetenschap, technologie, cultuur en ontwikkeling. Als de UNESCO leerstoelhouder werkt Maya aan capaciteitsopbouw met betrekking tot toekomstbeelden en cocreatie. Maya is lid van de World Futures Studies Federation, het interdisciplinaire beeldende kunstcollectief OST en de Association of Professional Futurists.  

maya.van.leemput@ehb.be 

Eva De Smedt

Eva De Smedt (Structureel Onderzoeker Toerisme- & Recreatiemanagement) 

Eva De Smedt behaalde in 2015 haar doctoraat in de Media- en Communicatiestudies. Binnen de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Journalistiek coördineert ze de opleidingsonderdelen Professionele Communicatie 1 en Mediasociologie en is ze als coach betrokken bij verschillende studentenprojecten. Haar onderzoeksinteresses omvatten onder andere toekomstonderzoek, discoursanalyse, journalistiek, toerisme en vrijetijdsbesteding en -beleving.  

eva.de.smedt@ehb.be

Kim De Vidts

Kim De Vidts (Structureel Onderzoeker Idea & Innovation Management) 

Met een academische achtergrond in sociale, educatieve en politieke wetenschappen, liggen Kim haar persoonlijke interesses in de sfeer van haar doctorale dissertatie rond Politiek van Identiteit en Nationalisme binnen de Europese Unie – met voornamelijk expertise in de toepassing van UH Manoa Generic Futures methodologie na uitvoering van Horizon Scans.  

kim.de.vidts@ehb.be 

Yannick Dujardin

Yannick Dujardin (Structureel Onderzoeker Communicatiemanagement) 

Vanuit zijn achtergrond binnen de Communicatiewetenschappen ontwikkelde Yannick een interesse voor spel en verhaal. Hij houdt zich binnen het kenniscentrum dan ook vooral bezig met het bedenken, ontwikkelen en testen van serious gaming technieken en tools om te gebruiken bij toekomstvraagstukken. Verder exploreert hij het gebruik van de dialectiek als model van (sociale) verandering in toegepaste toekomstonderzoeksprojecten. 

yannick.dujardin@ehb.be 

Jente Smit

Jente Smit (Kennistransferadviseur Toekomstonderzoek)  

Jente staat in voor de sensibilisatie van werkveldpartners op vlak van toekomstonderzoek. Zij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemingen met interesse in een samenwerking met het kenniscentrum Open Time en verkent graag samen met u de mogelijkheden.  

Jente.smit@ehb.be