Kenniscentrum Open Time: Onderzoek

Huidige onderzoeksprojecten 

Open Time voert Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) uit in samenwerking met werkveldpartners en studenten. De resultaten van casestudies en onderzoek op maat worden verwerkt in overkoepelend onderzoek over de voorwaarden voor meerwaardecreatie met methoden en benaderingen van toekomstonderzoek. We ontwikkelen en testen nieuwe tools voor toekomstonderzoek en gaan in op vraagstukken over futures literacy.

1. UNESCO Leerstoel in Toekomstbeelden en Cocreatie

Open Time kreeg voor een internationaal project voor capaciteitsopbouw een UNESCO leerstoel in Toekomstbeelden en Cocreatie. De werkzaamheden voor dit vierjarige project zijn reeds gestart onder leiding van de leerstoelhouder Senior onderzoeker Maya Van Leemput.

Download de brochure

2. Casestudies:

3. Futures Literacy

Met de leerstoel maakt Open Time deel uit van het Global Futures Literacy Network van UNESCO. Lees hier meer over het futures literacy werk van deze UN organisatie.  

Futures literacy is bekwaamheid in toekomstdenken. Vooruitkijken of anticiperen is een aangeboren menselijke capaciteit. Door ons bewust te worden van die capaciteit en die samen met anderen te oefenen, worden we er meer bekwaam in, elk op onze eigen manier. Er zijn geen regels voor hoe het moet, maar wel suggesties voor hoe het kan. Futures literacy is een voorwaarde voor vooruitziende culturen en samenlevingen en de basis voor de toekomstorientaties van gemeenschappen, organisaties en bedrijven.