Kenniscentrum Open Time: Dienstverlening

De kennis en inzichten die we met ons onderzoek verwerven, delen we graag met u. We ontwikkelden daartoe een dienstverleningspakket van onderzoek op maat, vorming, training en coaching. Daarnaast bieden wij ook toegang tot de resultaten van de horizon scanning die we permanent uitvoeren. Al onze diensten worden steeds afgestemd op de specifieke noden en wensen van de organisaties of groepen die er van genieten.

Onderzoek op maat 

Voor onderzoek op maat luisteren we eerst en vooral naar uw vragen en wensen. We formuleren samen een sterke onderzoeksvraag. Vervolgens stellen wij een onderzoeksopzet voor met een selectie van benaderingen, methoden en technieken uit onze inventaris. Wij voeren het onderzoek uit en waar nodig herzien we onderweg welke tussenstappen nodig zijn om de gewenste eindresultaten te behalen. Aan het einde van de rit leveren wij een eindrapport af dat u met uw stakeholders of publieken kan delen.

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

Vorming en training  

In onze korte vormingsmodule introduceren we de basisprincipes van toekomstonderzoek voor organisaties en bedrijven. U krijgt een beeld van wat voor u relevant kan zijn in toekomstonderzoek en welke methoden en technieken bestaan. Iedereen kan toekomstdenken, wij reiken tools aan die hiervoor door internationale experten ontwikkeld werden.  

De langere trainingsmodule biedt meer mogelijkheden om ook voorbeelden uit de praktijk te leren kennen en om alvast met specifieke methoden aan de slag te gaan. We bekijken daarbij ook de drijvende krachten van verandering binnen uw domein, die wij met horizonscanning identificeren. Zo gaan we meer concreet in op de veranderende omgeving van uw organisatie. 

Onze vorming en training bieden nieuwe perspectieven en inzichten. Je gaat met andere ogen naar je eigen werk en omgeving kijken.

Meer weten en de toekomst in huis halen? Klik hier voor meer informatie.

Coaching 

Open Time biedt actoren uit het werkveld begeleiding en ondersteuning bij hun eigen (reeds bestaande of nog op te zetten) toekomstgerichte activiteiten. De coachingtrajecten kunnen verschillende duurtijden en intensiteit hebben. Wij bepalen samen met u wat het meest relevant is voor uw doelen en stellen een plan op maat op. 

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren. 

Horizonscanning  

In het kader van onze lopende onderzoeken, ondernemen wij een 360° horizonscanning. Wij scannen binnen Open Time tot nu toe voor de studiegebieden van de drie opleidingen en voor de thema’s van onze lopende toekomstverkenningen. We gaan daarbij in diverse media en in andere kanalen op zoek naar signalen van mogelijke veranderingen. We besteden aandacht aan drijvende krachten en trends uit zes sleuteldomeinen (Sociaal, Economisch, Technologisch, Politiek, Ecologisch, Cultureel), maar ook aan opkomende kwesties die vandaag nauwelijks zichtbaar zijn. 

Open Time biedt actoren uit het werkveld de gelegenheid om de resultaten van deze horizonscanning te gebruiken. Wij maken een selectie van scan hits, die specifiek op uw werkdomein van toepassing is en stellen deze tegen betaling ter beschikking. Om gratis over deze resultaten te beschikken kan u ook zelf aan onze horizonscanning deelnemen. In dat geval geven wij uw medewerkers een praktische inleiding tot de aanpak van horizonscanning en bezorgen we u een online sjabloon waarin uw scan hits genoteerd kunnen worden.  Wij reiken ook leesvoer aan voor  een meer gedetailleerde kennismaking met deze werkwijze. We volgen uw scanning op en beantwoorden al uw vragen over de hits en de invulling van het sjabloon. Als u een halve dag per week uw eigen horizonscanning activiteiten uitvoert, dan leggen wij de resultaten daarvan samen met die van ons en delen we het geheel van onze resultaten gratis met u. 

Prijs op aanvraag. Klik hier om ons te contacteren.

Gratis kennismaking en eerstelijnsadvies  

Lijkt toekomstonderzoek je wel wat? Ben je geprikkeld om ons beter te leren kennen? Super! Je kan een gratis kennismakingsgesprek met ons aanvragen. Daarbij kunnen wij je ook gratis eerstelijnsadvies bieden. Gratis.

Klik hier om ons te contacteren.