Kenniscentrum Open BioLab Brussels

Het Kenniscentrum Open BioLab Brussels, verbonden aan de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, maakt biotechnologie toegankelijk voor iedereen. Het Open BioLab for Research is een biotechnologisch onderzoekslaboratorium dat whole cell biosensoren (WCB) ontwikkelt; dit zijn cellen die genetisch zijn aangepast zodanig dat ze een signaal produceren bij de detectie van een bepaalde stof. Het resultaat zijn cellen die zich gedragen als goedkope en eenvoudig in te zetten meettoestellen, ook in minder technologische omgevingen. Zo hebben we bijvoorbeeld een biosensor voor kwikvervuiling gebouwd: eens de drinkbare grens voor kwik wordt overschreden zal de biosensor een blauw pigment aanmaken dat zichtbaar is met het blote oog. Gelijkaardige biosensoren voor het opsporen van andere verontreinigende stoffen zitten in de pijplijn.

In het Open BioLab for Business herbergen we een bio-incubator waar ondernemers een idee kunnen omzetten in een proof-of-concept. Startende biotech bedrijven die nog niet de nodige middelen hebben om zelf een labo te bouwen kunnen in ons co-shared labo aan de slag. Op die manier stimuleren we ondernemerschap en innovatie in biotechnologie. Daarnaast kunnen bedrijven onze expertise in microbiële biotechnologie en biosensoren inschakelen voor consultancy en contractonderzoek. Met ons Open BioLab for Education dragen we bij aan wetenschapseducatie door een open labo ruimte aan te bieden aan iedereen die geïnteresseerd is in life sciences en door het ontwikkelen en organiseren van verschillende STEAM-workshops voor middelbare scholieren en leerkrachten.

Kenniscentrum Open BioLab Brussels

Contact