Kenniscentrum Artificial Intelligence

Het Kenniscentrum Artificiële Intelligentie (KCAI) heeft als doel de kloof tussen de nieuwste ontwikkelingen en de gebruiker te dichten door digitale ecosystemen te ontwerpen die op intuïtieve en eenvoudige manier een oplossing vormen voor het probleem van de gebruiker. We zetten in op twee aspecten van AI, AI democratiseren en AI voor de gezondheid. In het kader van AI democratiseringsprocessen, speelt KCAI een betekenisvolle rol bij het op een laagdrempelige manier toelichten aan bedrijven en social profit organisaties wat AI voor hen kan betekenen.

We focussen op drie aspecten: het ontwerpen van een overkoepelend protocol rond toepasbaarheid en acceptatie van AI, het creëren van eenvoudige toepassingen die de gebruiker AI-kennis bijbrengen, en onderzoeksprojecten met werkveldpartners om oplossingen te bedenken voor hun concrete (onderzoeks)vragen. Wat betreft AI voor gezondheid, richt KCAI zich op e-health-toepassingen ter ondersteuning van artsen, verpleegkundigen en patiënten. In onze aanpak combineren wij bestaande technologieën tot praktische oplossingen met een hoog technology readiness level. In onze intuïtief bruikbare toepassingen staat gebruikerservaring centraal.

Kenniscentrum Artificial Intelligence