Jaar 3 - Verpleegkunde

Veld
Credits
Jaar 3 - Verpleegkunde
Interprofessionele communicatie- rampenmanagement

We richten ons specifiek op de competentie om in crisis- en rampensituaties effectief te kunnen handelen en te communiceren met andere gezondheidszorgberoepsbeoefenaars. In projecten trainen we het nemen van interprofessionele beslissingen.

4
Organisatie en coördinatie in de verpleegkunde 3

Hier hebben we het onder andere over: arbeidsrecht, wettelijke bepalingen/normeringen in de gezondheidszorgsector, kwaliteit en patiënten veiligheid, LEAN, zorgregie en ontslagmanagement, coachen, mentorschap en leiderschap, gezondheidseconomie en ethiek.

5
Toegepaste verpleegkunde 6

We gaan een heel aantal technische vaardigheden trainen: beademing, intubatie, bloedgasanalyse, EKG, Medisch rekenen, BLS en ALS, dialyse en tracheazorg. Afrondend plannen we een practicum casuïstiek waarin alle verschillende topics aan de hand van een casus geïntegreerd aan bod komen. De theoretische achtergrond van iedere techniek komt aan bod tijdens plenaire theoretische lessen, tijdens practica gaan studenten zelf aan de slag om technieken in te oefenen. Naast cursusmateriaal wordt filmmateriaal en een stappenplan beschikbaar gesteld als voorbereiding voor het examen.

4
Toegepaste verpleegkunde 7

We gaan een heel aantal technische vaardigheden trainen: invasieve drukmeting, vochtbeleid, transfer van de zorgvrager, perioperatieve zorgen, immobilisatietechnieken, anesthesie en thoraxdrainage. Afrondend wordt ter voorbereiding op het examen een practicum casuïstiek georganiseerd waarin alle verschillende topics aan de hand van een casus geïntegreerd aan bod komen. De theoretische achtergrond van iedere techniek komt aan bod tijdens plenaire theoretische lessen, tijdens practica gaan studenten zelf aan de slag om technieken in te oefenen. Naast cursusmateriaal wordt filmmateriaal en een stappenplan beschikbaar gesteld als voorbereiding voor het examen. Dit examen bestaat uit een schriftelijke test en een praktijktest.

3
Specifieke zorgvrager 2

We leggen hier enerzijds in de theorielessen de focus op de chronische zorgvrager, anderzijds krijg je de kans om deel te nemen aan diverse internationale projecten. Tijdens de theorielessen belichten we zowel chronische ziekten als nieuwe methodieken, wetgeving en de mogelijke invloed van ziekte op de context. Voor de projecten werken we samen met andere hogescholen, tijdens de projecten ga je dan ook samenwerken met studenten van andere hogescholen rond één specifiek onderwerp.

6
Ondersteunende wetenschappen 6

In dit opleidingsonderdeel hebben we het over: orgaantransplantatie/donatie; shock; oncologie (vervolg op vorig deeltraject); Heelkundige pathologie (vervolg op vorig deeltraject); Nefrologie en uro-gynaecologie; palliatieve zorgen; geriatrische pathologie; Hematologie. Na de lessenreeks gaan we aan de hand van concrete situaties en casussen aan de slag.

3
Afstudeerproject 1

Je afstudeerproject werk je uit in het eerste semester. Het volgt op de paper die je maakte in het tweede jaar. Tijdens dit project ga je in groep (ongeveer vijf studenten) een onderzoeksprotocol volgen en uitvoeren.

3
Afstudeerproject 2

Afstudeerproject 2 omvat een individuele mondelinge proef over de leerstof die je doorheen de drie deeltrajecten van de opleiding Verpleegkunde zag. Het doel is de integratie van kennis en verpleegkundig inzicht door de toepassing in casuïstiek.

7
stage 1 (keuze uit 2)
Stage Integrated Care

Tijdens de IC-stage ga je samen met een groep studenten een afdeling in een ziekenhuis overnemen.
Je gaat aan de slag in een mini-team bestaande uit collega-studenten. Je werkt met het interprofessionele team van de afdeling om kwaliteitsvolle zorg te verlenen. In het kader van kwaliteitsverbetering, zal het studententeam een kritische analyse maken van een bestaand proces binnen hun team en mogelijke verbeterpunten aanhalen.

11
Internationale stage 1

Je kan in het derde jaar op stage naar het buitenland. Je kan op stage binnen of buiten Europa. Je ontdekt de mogelijkheden tijdens een infosessie.

11
Stage 2 (keuze uit 2)
Keuzestage

Je kan zelf kiezen in welk zorgdomein je deze stage loopt.

4
Internationale stage 2

Je kan in het derde jaar op stage naar het buitenland. Je kan op stage binnen of buiten Europa. Je ontdekt de mogelijkheden tijdens een infosessie.

4