Jaar 3 - semester 6 - Landschaps- & Tuinarchitectuur

Veld
Credits
Stage
Stage

Tijdens de stageperiode van 14 weken  maak je kennis met het beroepenveld/werkveld in binnen- of buitenland. Hier kan je je aangeleerde kennis en vaardigheden verder ontplooien toegepast in realistische projecten.

18
LLP Placement - Internationale stage LTA3

Binnen Erasmus+ krijg je de mogelijkheid om te studeren in het buitenland bij één van de partnerinstellingen. Naast studeren kan je ook stage lopen in het buitenland bij een ontwerpbureau of een openbare instelling werkzaam binnen het werkveld van de landschaps- & tuinarchitectuur.

18
Bachelorproef
Bachelorproef

De bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding. De proef toetst je ontwerpkwaliteiten. In een periode van 3 weken krijg je een ontwerpopdracht aangereikt, schrijf je concepten en visies uit en buig je dit om tot een ontwerp. Het ontwerp licht je toe aan een jury van interne en externe juryleden via een aantal vooropgestelde posters.

12