Jaar 3 - Biomedische laboratoriumtechnologie MLT

Veld
Credits
Microbiologie 3

In het theoriegedeelte bespreken we een aantal belangrijke pathogene micro-organismen die geassocieerd zijn met ziekte en besteden we meer aandacht aan de klinische diagnostiek van microbiële pathogenen.  In het praktijkgedeelte wordt er gewerkt met klinische stalen (urine, faeces,...) om de realiteit binnen het klinische labo zo goed mogelijk na te bootsen. Via het LIS 'GLIMS microbiologie' worden alle stappen van een microbiologisch onderzoek (enten, microscopisch onderzoek, verwerking, eindconclusies) door jou bijgehouden.

3
Klinische en moleculaire diagnostiek 3

In dit vak leer je op basis van klinische en moleculaire casussen de juiste analysetechnieken selecteren, de resultaten interpreteren en rapporteren. 

3
Kwaliteitsbeheer 3

Je leert begrippen en aspecten van een kwaliteitszorgsysteem in een klinisch laboratorium (gezien in kwaliteitsbeheer 1 & 2) toepassen op o.a. POCT (Point-of-care toestellen). Zo zal je in samenwerking met studenten van de opleiding verpleegkunde een risico-analyse uitvoeren van een POCT. Je leert meeschrijven aan een SOP (standard operating procedure). En je zal data op een statistische manier verwerken, interpreteren en rapporteren.

3
Hematologie

Met de normale hematopoëse als basis (cfr. cel- en bloedleer), komt de pathologie binnen de klinische hematologie aan bod. Symptomen en laboratoriumparameters worden verklaard vanuit de onderliggende oorzaak en er wordt stilgestaan bij de mogelijke (toekomstige) behandelingen.

3
Persoonlijke en permanente ontwikkeling (POP/PPO)

Voor dit vak volg je verplichte activiteiten (aangeboden door de school bv. bedrijfs- of labobezoeken) en word je geacht eigen initiatieven te nemen opdat je ingesteldheid tot levenslang leren wordt ontwikkeld. De onderwerpen moeten actueel/innovatief zijn en inspelen op de trends die zich voordoen in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnoloog. 

3
Capita Selecta

Binnen dit vak maak je kennis met de mogelijkheden van automatisatie binnen klinische labo's. Je leert tevens het arbeids- en sociaalzekerheids- en patiëntenrecht.En je maakt kennis met de de basisprincipes van relevante in vivo technieken zoals ECG, EEG, spirometrie, bloeddrukmetingen, bloedafname,...

4
Internationaal project
Internationaal project 3 @INT

In het Internationaal Project 3 (@INT) zal je gedurende één week in het buitenland of in Wallonië verblijven om in een internationale setting te leren werken in het labo. Het doel van dit vak is om jou kennis en Engels/Frans vakjargon over relevante biomedische analyses en technieken bij te brengen. Hierbij zal je gestimuleerd worden om jouw Engelse/Franse communicatievaardigheden te ontplooien.

3
Internationaal project 3 @ Home

In het Internationaal Project 3  zal je (in navolging van internationaal project 1 & 2) ook in een internationale setting leren werken in het labo. Alle communicatie (schriftelijk, mondeling) verloopt in het Engels. Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met inkomende internationale, anderstalige studenten (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzevakken
Talentproject @ Open Biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (OpenBioLab Brussel). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

4
Bio-ethiek

Wil je verder studeren en een master in Biomedische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor BMW opnemen.

3
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz?  En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT- studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

3
Entrepreneurship

Entrepreneurship is een attitude die zowel kan gebruikt worden om een eigen zaak op te starten maar ook om als intrapreneur een mooie loopbaan uit te bouwen binnen een bedrijf als werknemer die een kaderfunctie ambieert. Ondernemen is in staat zijn een strategie uit te tekenen en te implementeren voor een vooropgestelde ambitie te realiseren, dit alles met economische rentabiliteit als kritische succesfactor. Een groot deel gaat ook naar financiële geletterdheid; je leert een balans lezen en de opbouw van een resultatenrekening. Als laatste stuk binnen de inhoud zullen we het hebben over marketing of je product naar de markt brengen, ready to market maken.

4
Biotechnical skills

Een basiskennis van electronica, techniek en ICT zal noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst. DIYbio toestellen zijn hiervoor het ideale aanknooppunt. In deze keuzemodule zul je kennis maken met de nodige bouwstenen om zelf je eigen DIY bio toestellen samen te stellen. Hierdoor zal je de werking van de apparatuur die je dagelijks in handen hebt kunnen inzien, en de abstracte werking hiervan kunnen inschatten. Je leert innovatief omgaan met bestaande fablab technieken, researchmatig denken en analytisch met hardwarematige problemen om te gaan.

4
Cosmetic sciences

Cosmetica zijn alle producten die in contact komen met de opperhuid, de haren, het lichaamshaar, de nagels, de lippen, de mond, enz met als doel om die te reinigen (bvb: zeep), te beschermen (bvb: zonnecrème), in goede staat te houden (bvb: antirimpelcrème), te parfumeren (bvb parfum, deodorant) of het uiterlijk ervan te wijzigen (bvb: make-up, haarkleurmiddelen). De cosmetica-industrie is een belangrijke sector in België die nood heeft aan professionele bachelors met een wetenschappelijke achtergrond en interesse in Cosmetologie. Dit keuzevak is module 3 van de postgraduaatopleiding Cosmetic sciences.

Hierin zal je kennismaken met de theorie en de praktijk van formulatietechnieken alsook met het productieproces in de cosmetische industrie.

3
ICT in the lab 1

Je krijgt binnen dit keuzevak een basis op vlak van digitale geletterdheid.  Daarbij gaan we de functionaliteiten binnen zowel Windows als Linux onder de loep nemen.  We bekijken hoe eenvoudige netwerken opgezet kunnen worden. Dit met het oog op interconnectiviteit tussen verschillende systemen te kunnen ondersteunen.
Nadien leer je een eigen database systeem opzetten.  Je leert ook met behulp van SQL de data ophalen en verwerken.  Deze data zullen we verder bewerken met functionaliteiten van Excel.  Finaal werpen we een blik op de toekomst, waarbij we de mogelijkheden binnen Artificiële Intelligentie bekijken.  
 

4
ICT in the lab 2

De job van laborant verandert in snel tempo.  Doorgedreven automatisering en de komst van artificiële intelligentie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.  Er is een nood in het werkveld aan key-operatoren die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers.  Beschik je reeds over digitale basisvaardigheden of heb je het keuzevak ICT in the lab 1 gevolgd?   Dan is dit keuzevak de ideale vervolgopleiding!

4
Stage en bachelorproef
Bachelorproef Stage 1 (12 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

19
Stage 2 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
Stage 3 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
International internship 1 + thesis (12 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

22
International internship 2 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
International internship 3 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8