Jaar 2 - Vroedkunde

Veld
Credits
Jaar 2 - Vroedkunde
Verloskunde met verhoogd risico: partus en postpartum

Je leert alle risicosituaties kennen en herkennen tijdens arbeid, bevalling en de kraamperiode. We gaan ook kijken hoe risicosituaties voorkomen kunnen worden. We hebben het onder andere over borstvoedingsproblemen. We leren binnen dit vak ook hechten.

5
Neonatologie

We gaan hier dieper in op de pasgeborenen. We focussen vooral op pasgeborenen die bijkomende zorgen nodig hebben.

3
Medische wetenschappen: inwendige geneeskunde

Je leert het ontstaan, verloop en de behandeling van veelvoorkomende ziekten.

3
Medische wetenschappen: heelkunde

Het operatiekwartier is een erg specifieke setting. Je komt in dit vak te weten hoe het er daar aan toe gaat. We hebben het verder over heelkundige aandoeningen, onderzoeken en behandelingen.

3
Medisch-verloskunde wetenschappen

Waar dient een echografie voor en waar in de zwangerschap komt dit aan bod? We duiken verder in de gynaecologie en de foetale geneeskunde.

3
Evidence Based Midwifery: empowering women towards normal birth

We gaan verder met de ontwikkeling van je onderzoeksvaardigheden. We behandelen inhoudelijke thema’s over complementair pijnstillings- en -begeleidingsmogelijkheden tijdens arbeid, bevalling en kraambed.

3
Verloskunde met hoog risico: zwangerschap

Een zwangerschap verloopt niet altijd even vlot. We gaan kijken naar complicaties die kunnen optreden tijdens de zwangerschap. We leren hoe je deze zwangeren adequaat kan begeleiden en informeren.

4
Beroepsspecifieke farmacologie

Je maakt kennis met begrippen uit de farmacologie. Welke geneesmiddelen kunnen/mogen er gebruikt worden tijdens zwangerschap, arbeid, bevalling en borstvoeding. We hebben het ook over verschillende vormen van anticonceptie.

3
Fertiliteit

We gaan dieper in op de menselijke voortplanting. We gaan ook kijken naar de psychologische factor.
We bestuderen ook psychologie, onderzoeken en behandelingen bij vruchtbaarheidsproblemen. Je leert gericht advies geven binnen dit topic.

3
Psychosociale aspecten en communicatie in de vroedkunde

We oefenen verder op je sociale vaardigheden en psychologische kennis maar hier in de context van vroedvrouwenzorg. We zien hier ook een belangrijk luik gezondheidspromotie.

3
Evidence Based Midwifery: empowering the midwifery profession

Je werkt hier verder aan je onderzoeksvaardigheden. Topics hier focussen op inhoudelijke thema’s die als doel hebben de vroedvrouwenzorg  te optimaliseren.

3
Stage 2

Je tweede stage kan je op verschillende plaatsen lopen: verloskamer, neonatale, prenatale raadpleging, MIC, kind en gezin, fertiliteit, materniteit …

6
Stage 3

Je derde stage kan je op verschillende plaatsen lopen: verloskamer, neonatale, prenatale raadpleging, MIC, kind en gezin, fertiliteit, materniteit …

6
Stage 4

Deze stage loop je op de verloskamer.

12