Jaar 2 - Voedings- & Dieetkunde

Veld
Credits
Voeding per doelgroep

Hier bestudeer je voeding over verschillende leeftijdsgroepen en voedingskeuzes (religie en cultuur) heen.

5
Voedingsanalyse

Gespecialiseerde analytische voedingstesten leer je hier.

4
Grootkeukenmanagement

Verwerf inzichten in de organisatie en het beheer van een voedingsdienst (aankoop, personeelskost, voorraadbeheer, e.d.) en zet de theorie om in de praktijk op stage.

5
Labvaardigheden 2

Je gebruikt gespecialiseerde toestellen en technieken om analytisch en microbiologisch voedingsmiddelen te analyseren.

4
Wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden

Je werkt een paper uit ter voorbereiding van je bachelorproef en leert voedings-gelinkte statistische tests gebruiken.

3
Coaching en consultatie

Naast de eerste stappen binnen het diëtistisch consult heb je aandacht voor het psychologische luik om zo holistisch mogelijk je patiënt te benaderen.

5
Gezondheidseducatie

In dit project rond gezondheidspromotie werk je een interventie uit waarbij gezonde voeding centraal staat.

3
Voeding in de ambulante zorg

Binnen dit vak leer je de voedingsaanbevelingen en dieetrichtlijnen voor pathologiën (hypertensie, hyperlipidemie, bariatrie, …) dewelke in de eerste lijn vaak voorkomen.

5
Klinische voeding

Je leert over (klinische) voedingen voor zuigeling tot zieke patiënt. 

3
Klinische diëtetiek 1

In dit vak verkrijg je inzichten in curatieve voedingszorg bij specifieke patiëntenpopulaties met accent op intoleranties en malnutritie.

4
Ziekteleer 1

Je verwerft inzicht in medische problematieken en farmacologische behandelingen om een patiënt beter bij te staan bij de diëtistische behandeling.

6
Toegepaste diëtetiek

Binnen dit vak zet je in voedingslabs, dieetlabs en intervisies de theorie om naar de praktijk.

5
Sportvoeding

In dit vak behorende tot de keuzeoptie sport, ga je dieper in op sportdiëtetiek bij letsels, bij sporters uit een bepaalde gewichtsklasse of extreme sporters (ultra-endurance); alsook is er aandacht voor supplementen en doping.

4
Adviseren van sporters

In dit project behorende tot de keuzeoptie sport, werk je zelf een voedingsdossier uit voor een sporter.

4
Product en kwaliteit

In dit vak behorende tot de keuzeoptie industrie, verdiep je je verder in de verschillende fases van een voedingsproductieproces.

3
Van product tot markt

In dit project behorende tot de keuzeoptie industrie, werk je samen met je teamleden aan een innovatief voedingsmiddel en houdt je hierbij rekening met concurrentie-analyse, marketing-strategie en kwaliteitseisen.

5