Jaar 1 - semester 2 - Landschaps- & Tuinarchitectuur

Veld
Credits
Grafische vorming
Beeldvorming

Je ontwikkelt verder je basisvaardigheden voor de 2 en 3-dimensionale handmatige voorstellingstechnieken van ontwerpprojecten.

2
Digitale beeldvorming CAD

Tijdens het eerste deel digitale beeldvorming lichten we het programma autoCAD toe. We starten met basisprincipes en structuur. We gaan telkens theorie en oefening combineren binnen verschillende onderwerpen als tekenobjecten, maatlijnen, arceringen, leaders, teksten, polylines en layers. Je leert een eenvoudige tuinplan uit te tekenen.

3
Plantenleer
Plantenleer

Hoe maak je een groeninventarisatie op van een bestaand project? Hoe kan je jouw visie op groen verantwoorden en omzetten in gewenste beplantingsvormen en een passend groensortiment? Verder verdiep je je verder in de methodiek nodig bij het determineren (zomerkenmerken) en het aanleren van basiskennis aangaande de geschiktheid bij het  aanwenden van houtige gewassen. Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise.

3
Ontwerpatelier: buurtpark
Ontwerpatelier: buurtpark

Je werkt aan een opdracht waarbij je een 'park' leert analyseren, organiseren en ruimtelijk-functioneel vormgeven. Tijdens het atelier zal je dan ook de identiteit, betekenis en de kwaliteit van deze openbare ruimten leren observeren, begrijpen en ontwerpen.

4
Ontwerpatelier: landschapswandeling
Ontwerpatelier: landschapswandeling

Je leert de eerste stappen in functie van het waarnemen en beleven van het landschap. Je analyseert een persoonlijk gekozen wandelgebied en ontwerpt verschillende impressie verhogende aspecten.

4
Ontwerpatelier
Communicatie & participatie

Schriftelijke en verbale communicatie zijn essentiële elementen tijdens het uitvoeren van een opdracht. We focussen op dit onderdeel van een ontwerpproces gedurende 2 opdrachten, waarbij we mondelinge presentaties en het maken van een paper oefenen.

1
Beplantingsontwerp

Een degelijk beplantingsplan is gefundeerd op een goede analyse van de bestaande toestand, In dit atelier leer je groenvormen en de planten op het terrein onderscheiden en hun betekenis kennen.

2
Tuin- en bouwkunst
Tuin- en bouwkunst

Je maakt kennis met de geschiedenis en het ontwerp van tuinen, parken, architectuur en stedenbouw door de eeuwen heen.

3
Ondersteunende wetenschappen
Landschappen en geografie

We beschrijven het landschap vanuit zijn visuele verschijningsvorm wat leidt tot verschillende landschapstypologieën. Je leert de belangrijkste geologische processen, analyseert de belangrijkste definities en bekijkt hoe dit leidt tot verschillende landschapstypologieën.

2
Publieke ruimte en sociologie

We buigen ons over: publieke ruimte en maatschappelijke evolutie, de structuurkenmerken en programmatisch groen, ontwikkelingsstrategie publieke ruimte en stadsprojecten, een kwaliteitskader voor projecten. De concrete inrichting voor verplaatsen en verblijven: straten, parken, pleinen ...

2
Technieken
Constructietechnieken

We zetten onze opgedane theoretische kennis aangaande bouwcomponenten, verhardingen en constructies in de buitenruimte om naar een grafische realiteit aan de hand van concrete oefeningen. Je leert te redeneren en communiceren met verschillende types constructietekeningen.

2
Topografie

Je maakt kennis met meetmethodieken om een eenvoudig project op te meten en leert deze in de praktijk toepassen.

2