Jaar 1 - semester 1 - Landschaps- & Tuinarchitectuur

Veld
Credits
Grafische vorming
Compositie

In het atelier compositie scherp je je basiscompositie- en tekenvaardigheden aan in functie van punt, lijn, vlak en volumecomposities. Simultaan leren we je de kleurenleer van Johannes Itten. Die pas je toe in je composities. Je leert het belang van vorm en kleur en hun samenspel, de taal van een ontwerper.

4
Waarneming en beeldvorming

Je leert vanaf je eigen startpositie een evolutie te maken zowel in het correct waarnemingstekenen als in het voorstellen van je ontwerpprojecten zowel 2-dimensionaal als 3-dimensionaal.

3
Ontwerpatelier: vormgeving
Ontwerpintroductie

Je maakt kennis met de algemene basisprincipes van vormgeving, ruimte en schaal. Je ziet wat het beroep van landschaps- & tuinarchitect inhoudt en krijgt heel wat beeldmateriaal ter ondersteuning.

1
Ontwerpatelier - vormgeving

We leren je de bouwstenen van een ruimte inventariseren, analyseren en verwerken. De verworven kennis vertaal je in een eerste eigen compositie in 2D en 3D. Uiteindelijk ontwerp je een klein omsloten tuintje.

3
Ontwerpatelier: tuin
Ontwerpatelier: tuin

We maken je vertrouwd met de algemene basisaspecten en -principes van het ontwerpen van tuinen.

4
Plantenleer
Plantenleer

Uniek is dat deze lessen grotendeels doorgaan in de plantentuin van Meise. Je krijgt hier een goede basiskennis ifv algemene terminologie, herkenningscriteria, morfologie en systematiek van planten. Je hebt inzicht in plantensystematiek en de methodiek nodig bij het determineren. Bovendien kan je de aangeleerde methodiek toepassen bij het beschrijven en op naam brengen van planten.

3
Ondersteunende wetenschappen
Aard- en bodemkunde

Planten, basiselementen voor tuin- en landschapsarchitecten staan meestal in een natuurlijke bodem, kennis van 'het concept bodem' is van essentieel belang: bestanddelen van de bodem, textuur, structuur en zuurgraad van de bodem, bodemtemperatuur, vastleggings- en uitwisselingsvermogen, bodemprofielen, bodemseries, bodemclassificatie en de Belgische bodemkaart, praktische toepassingen van bodemkaarten.

2
Algemene plantkunde

We maken je vertrouwd met de bouw van planten: de cel, weefsels en organen. Morfologie en anatomie van wortel, stengel en blad. Indeling van organismen algemeen en plantaardige organismen in het bijzonder. Wortel-, stengel-, blad- en bloemorganen. Bloemgestellen. Bestuiving en bevruchting. Zaden, vruchten en hun verspreiding.

2
Plantenaardrijkskunde

Hoe zijn planten verdeeld over de aarde: arealen, flora, plantengeografische elementen. Invloed factoren op de verspreiding: klimatologische, topografische, edafische, biotische en historische. Beschrijving van het plantendek: platenformaties en biomen. Vegetatieanalyse: transectmethode en vegetatieopname. Plantenassociaties (synsystematiek).

1
Ecologie

Je leert basisbegrippen van ecologie zoals de kringlopen en het successieverhaal. Dit zijn de eerste tools om tot een duurzaam ontwerp te komen.

1
Technieken
Materialenkennis

Welke materialen worden er regelmatig gebruikt  in de wereld van de tuin- en landschapsarchitectuur. Hoe worden deze geproduceerd en welke kenmerken en eigenschappen hebben ze.

3
Constructietechnieken

We leggen de basiskennis inzake technische aspecten van eenvoudige bouwkundige componenten zoals fundering, metselwerk, draagvloer en dak. We hebben het over de opbouw en de eigenschappen van verschillende soorten verhardingen en constructies die voorkomen in de buitenruimte.

3