Internationale kijk op Duaal leren

Wereldbol

In het buitenland worden er door veel verschillende universiteiten en hogescholen work integrated learning programma’s aangeboden. De invulling en doelen van deze programma’s verschillen per onderwijsinstelling, al is bij allemaal het idee dat studenten een deel van hun vaardigheden leren op de werkvloer.

Enkele voorbeelden van de programma’s die worden aangeboden op buitenlandse hogescholen en universiteiten.

Duitsland

University of Cooperative education

De University of Cooperative education heeft geen specifiek duaal leren programma – de volledige universiteit draait om duaal leren. Tijdens de opleiding wisselen tijd op de universiteit en de werkvloer elkaar af in blokken van ongeveer 12 weken. Elk semester heeft één theoretische en één praktisch component. Voordat studenten mogen starten aan de universiteit moeten ze een contractuele aanstelling hebben bij één van de bedrijven waar een samenwerking mee is. Hiervoor moeten ze een standaard sollicitatieprocedure volgen bij het bedrijf. Het bedrijf betaalt de student tijdens de volledige opleiding. Binnen dit model is het bedrijf een gelijke partner, met evenveel zeggenschap over het curriculum als de universiteit.

United Kingdom

City, University of London, Engeland

City university heeft sinds enkele jaren een microplacement programma, waarbij studenten in de zomer 4 – 8 weken aan een opdracht werken binnen het werkveld. Organisaties melden een opdracht aan bij de universiteit en bij goedkeuring wordt er een traject gestart. Studenten doorlopen een sollicitatieprocedure om mee te mogen doen aan het programma. Het voornaamste doel is het opdoen van concrete werkervaring om zo het toetreden tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Het programma was van origine bedoelt voor studenten uit kansarme groepen die vaak meer moeite hebben met het vinden van een job. Er wordt veel samengewerkt met NGOs en vzw’s met weinig budget om nieuwe dingen te proberen. Studenten kunnen door aan zulke opdrachten te werken ervaring opdoen en de NGOs / vzw’s kunnen zonder financieel risico hun horizon verbreden.

University of Oxford, Engeland

Oxford University biedt korte (2 – 5 dagen) micro internships aan, waarbij studenten meewerken aan een project op de werkvloer. Hierbij wordt er ingezet op het vergroten van de kennis en het opdoen van werkervaring. De studenten werken aan afgebakende projecten (of delen van grotere projecten), die volledig binnen de 5 dagen kunnen worden afgerond tijdens hun vakantie. Werkgevers melden een project aan bij de universiteit die deze vervolgens goed moet keuren. Daarna worden de projecten door de universiteit gepubliceerd en kunnen studenten voor maximaal twee solliciteren. De organisaties kiezen uiteindelijk de studenten uit de sollicitanten. Voor werkgevers is het interessant om een nieuwe invalshoek van de studenten te krijgen en de organisatie onder de aandacht te brengen.


Noord-Amerika

McGill, Canada

McGill university biedt micro projects aan, waarbij studenten een project van 8 – 10 uur doen op de werkvloer. Het project wordt opgenomen in een traject aangeboden door de universiteit, waarbij studenten reflecteren op hun ervaringen en leren hoe deze het best weer te geven op hun CV. De focus is sterk op het verhogen van de inzetbaarheid van studenten door ze concrete werkervaring te geven. Werkgevers melden een project aan, studenten kunnen hier op solliciteren, waarbij de universiteit de keuze maakt. Daarnaast biedt de universiteit een micro-course programma aan, waarbij studenten toegang krijgen tot LinkedIn Learning om cursussen te volgen om hun inzetbaarheid te vergroten. Ook deze studenten volgen een reflectietraject aangeboden door de universiteit.

University of Colorado, VS

De business school binnen de University of Colorado biedt micro placements aan, waarbij studenten een kort (5 – 50 uur) project binnen een bedrijf doen. Het doel is om studenten de mogelijkheid te geven om vaardigheden te leren, een netwerk op te bouwen en ervaring op te doen. Voor bedrijven is het een kans om help te krijgen bij kortdurende projecten en alvast mogelijke kandidaten voor stages of aanwervingen te identificeren. Bedrijven schrijven zich in voor een job fair met specifieke projecten. Studenten hebben de mogelijkheid om de projecten te bekijken en te solliciteren. Bedrijven maken uiteindelijk zelf de keuze wie ze voor hun project willen.

Australië

In Australië biedt vrijwel elke universiteit (verschillende) duaal leertrajecten aan. Cijfers uit 2018 laten dan ook zien dat ruim 35% van de studenten tijdens hun opleiding een traject volgen. Australië zet sterk in op duaal leren, om zo te kunnen concurreren op de internationale markt.
Een voorbeeld van een onderwijsinstituut met die sterk inzet op duaal leren is gelokaliseerd in Melbourne.

Melbourne Institute of Technology

Bij de Melbourne Institute of Technology is duaal leren een onderdeel van het standaard curriculum. Elke student volgt dan ook een traject. Deze trajecten verschillende van opzet, maar hebben allemaal als doel om de studenten de mogelijkheid te geven om vaardigheden te ontwikkelen die ze kunnen helpen in hun latere carrière. Tot de mogelijkheden behoren projecten vanuit het bedrijfsleven, stages, experiential learning en bedrijfssimulaties. Deze trajecten zijn beschikbaar op bachelor en master niveau. Doordat deze trajecten voor alle studenten zijn is er geen apart selectieproces.

Bij Project Nexus testen we enkele van deze vormen van duaal leren uit binnen de Belgische onderwijscontext.