Inhuldiging campus Kanal

campus Kanal
Campus Kanal

Op 30 april geven we een feestje om onze nieuwe campus Kanal in te huldigen. Sinds begin van dit semester zijn het onze studenten van de educatieve bachelors Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs, Secundair Onderwijs en van Pedagogie van het Jonge Kind die hier lessen volgen. Het is naast campus Bloemenhof de tweede campus van ons departement Mens & Maatschappij. Dat betekent concreet dat er heel wat contact is tussen de beide campussen en dat alle studenten op beide plaatsen terecht kunnen voor administratieve diensten, studeerplekken, vergaderplekken, maaltijden, enzovoort.

Om u te laten kennismaken met het bijzondere gebouw dat campus Kanal geworden is, noden we u graag uit. Vul daarom hieronder je gegevens in.

Programma

[nog te bevestigen]

14u30 - Rondleidingen: ontdek hoe oud en nieuw met elkaar versmelten op deze bijzondere campus. 
15u30 - Officiële inhuldiging en receptie, in aanwezigheid van minister Elke Van den Brandt en minister Sven Gatz. We toasten op de toekomst, samen met onze studenten, partners en werknemers.

Elke Van den Brandt: Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid; Voorzitter van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk Beleid; Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Alain Maron).

Sven Gatz Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën & Begroting, Meertaligheid, Nederlandstalig Onderwijs en Ambtenarenzaken.

Adres

Slotstraat 28, 1000 Brussel

Metro: St-Katelijne, tram: Beurs, bus: Vlaamse Poort

Parkeren: Q-parking Dansaert

Hou mij op de hoogte van toekomstige activiteiten van EhB.