Ik wijzig mijn opleidingsprogramma. Wat zijn de gevolgen?

 

Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn opleidingsprogramma (bijvoorbeeld: meer of minder olods opnemen). Bij wie kan ik terecht?

Je kan terecht bij je trajectbegeleider. Wie jouw trajectbegeleider is vind je hier. (doorlinken naar webpagina met overzicht trajectbegeleiders).

Ik bracht een wijziging aan in mijn opleidingsprogramma: ik neem nu meer studiepunten op. Wat zijn de gevolgen?

 • Voor de extra opgenomen studiepunten zet je leerkrediet in (alleen indien leerkrediet van toepassing is op jouw opleiding) (doorlinken naar info over leerkrediet)
 • Je ontvangt een factuur om:
  • de extra opgenomen studiepunten bij te betalen. (alleen indien je geen beursstudent bent). Voor de prijs per studiepunt: zie hier (doorlinken naar webpagina ‘wat kost het’)
  • de bijkomende kosten die horen bij de extra opgenomen olods te betalen.

Ik bracht een wijziging aan in mijn opleidingsprogramma: ik neem nu minder studiepunten op. Wat zijn de gevolgen?

 • Leerkrediet:
  • Ik ben ingeschreven onder diplomacontract:
   • Schrijf je je uit voor 1 december? Dan krijg je je leerkrediet terug.
   • Schrijf je je uit tussen 1 december en 15 maart? Je krijgt je leerkrediet terug voor de semester 2-vakken. Na 1 december kan je niet meer uitschrijven voor semester 1- en jaarvakken.
   • Na 15 maart kan je je niet meer uitschrijven voor semester 2-vakken.
  • Ik ben ingeschreven onder creditcontract:
   • Je krijgt je leerkrediet niet terug.
 • Inschrijvingsgeld:
  • Schrijf je je uit tot en met acht weken na je inschrijvingsdatum? Dan word je terugbetaald voor de studiepunten die je minder opneemt.
  • Schrijf je je uit na meer dan acht weken na je inschrijvingsdatum? Dan is er geen terugbetaling mogelijk.
 • Bijkomende kosten: indien de kosten die horen bij het olod niet werden gemaakt, zal je dit bedrag terugkrijgen.

Ik schreef me voor de eerste keer in in het hoger onderwijs (je bent dus een generatiestudent) en ik veranderde van opleiding (je heroriënteerde je). Wat is het gevolg voor mijn leerkrediet?

Het gevolg is afhankelijk van het moment waarop je veranderde van opleiding:

 • voor 1 december: je krijgt je leerkrediet terug
 • tussen 1 december en het einde van het eerste semester: je verliest de helft van je leerkrediet voor semester 1- en jaarvakken, je verliest geen leerkrediet voor semester 2-vakken.
 • tussen het begin van het tweede semester en 15 maart: je krijgt de helft van je leerkrediet terug.
 • na 15 maart: je verliest je leerkrediet.