Geen diploma secundair onderwijs?

1. Starten met een graduaat, maar nog geen diploma secundair onderwijs?

Wil je een graduaatsopleiding volgen (HBO5), dan kan je al starten met een getuigschrift van het 6de jaar BSO (minstens 3 jaar behaald) of een certificaat van het secundair volwassenenonderwijs (minimaal 900 lestijden). Je vindt alle informatie terug op de website van de Vlaamse Gemeenschap. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, kun je wellicht alsnog starten met het behalen van een toelatingsonderzoek.

Je dient te voldoen aan de leerplicht om aan de proef te kunnen deelnemen. Je vindt alle informatie terug op de website. Neem zeker de informatiebundel door! Inschrijven voor deze proef doe je via de inschrijvingslink.

SO diploma behalen via graduaatsopleiding?

Als je je diploma SO nog niet hebt dan behaal je het automatisch als: je een graduaatsopleiding combineert met de opleiding ‘Aanvullende Algemene Vorming’ (AAV) in een CVO (secundair volwassenenonderwijs).
De combinatie graduaatsdiploma + certificaat AAV leidt tot het diploma SO uitgereikt door het CVO.

2. Starten met een bachelor, maar nog geen diploma secundair onderwijs?

Heb je geen diploma secundair onderwijs, of voldoe je niet aan de diploma voorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Voor de bacheloropleiding moet je minstens 21 jaar zijn om deel te nemen. Aanmelden voor de proef kan via admissions@ehb.be.