Futures Studies

Dit keuzevak reikt je de nodige handvaten aan om je in de snel veranderende wereld te oriënteren en op maatschappelijk relevante wijze mee te bouwen aan een duurzame toekomst. Door middel van opdracht-gestuurd onderwijs, leer je de relevantie van toekomstonderzoek voor je specifieke werkcontext kennen, de voornaamste methodieken uit toekomstonderzoek begrijpen en hoe die op beginnersniveau toe te passen. 

Praktische informatie

  • Je schrijft je officieel in voor het keuzevak ‘Futures Studies (3SP)’ via je trajectbegeleider of studentensecretariaat
  • De lessen gaan door in het 1ste trimester
    • Dit opleidingsonderdeel staat open voor studenten vanaf het tweede deeltraject
  • Als dit vak in je keuzevakken voorkomt, betaal je niets extra. Is dit niet het  geval, dan komt er 40,5€ bij je reguliere inschrijvingsgeld.
  • Het vak is opgebouwd rond de principes van opdracht-gestuurd onderwijs, d.i. je gaat samen in kleine groepjes toekomsten van een onderwerp naar keuze onderzoeken. Naast structureel verankerde peer feedback, kan je vanzelfsprekend ook bij de docent terecht voor begeleiding van deze opdracht. 
  • De cursus wordt  in het Engels ter beschikking gesteld. Onderwijstalen zijn Engels en Nederlands.
  • Je volgt het vak via een combinatie van contact- en digitaal onderwijs. Na de live kick-off tijdens een avondsessies in de buurt van Dansaert, ga je in kleine groepjes verder aan de slag. Doorheen het trimester staan er verder 2 bijkomende gezamelijke avondsessies met de docent ingepland, net als een aantal digitale contactmomenten.
  • Om de credits voor dit vak te behalen maak je een werkstuk op basis van de opdrachten die je doorheen het semester hebt uitgevoerd en integraal deel uitmaken van je portfolio.