FAQ Leerkrediet

Wanneer neem ik leerkrediet op?

  • Het leerkrediet zet je in wanneer je je inschrijft in een Bachelor- of Masteropleiding.
    • Uitzondering: je zet geen leerkrediet in wanneer je je inschrijft in een educatieve bacheloropleiding als je al in het bezit bent van een bachelordiploma of als je je inschrijft voor een educatie masteropleiding als je al in het bezit bent van een masterdiploma.
  • Het leerkrediet is niet van toepassing in de graduaatsopleidingen.
    • Uitzondering: schrijf je je in een graduaatsopleiding onder creditcontract? Dan zet je wel leerkrediet in.

Meer informatie over het leerkrediet vind je hier.
Opgelet: schrijf je je dan in onder creditcontract en schrijf je je vroegtijdig uit? Dan krijgt je geen leerkrediet terug.

Wat als ik geen voldoende leerkrediet meer heb?

Je kan alleen worden ingeschreven wanneer je nog over voldoende leerkrediet beschikt. Heb je een leerkrediet kleiner dan of gelijk aan nul? Dan wordt je inschrijving geweigerd.

Uitzondering 1: deze regel is niet geldig als je je wil inschrijven voor een initiële masteropleiding als je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor deze masteropleiding en je nog niet eerder een masterdiploma behaalde.
Uitzondering 2: je behaalde je graduaatsdiploma en wil graag inschrijven voor een bacheloropleiding? En je leerkrediet bedraagt minder dan 60 studiepunten? Dan wordt je leerkrediet aangevuld tot 60 studiepunten.

Kan ik met onvoldoende leerkrediet toch nog inschrijven aan EhB?

Dat kan. Hiervoor dien je een aanvraag in bij de Commissie Leerkrediet van je departement of School of Arts. Contacteer je studentensecretariaat om de modaliteiten voor de aanvraag te bekomen. Volgende deadlines zijn van toepassing:

  • Voor een inschrijving in het eerste semester: je dient je dossier in tussen 20 september en 30 november;
  • Voor een inschrijving in het tweede semester: je dienst je dossier in tussen 4 februari en 15 maart.

Een toelating tot inschrijving geldt alleen voor het betrokken academiejaar en geldt niet automatisch voor het volgende academiejaar.