Eva De Smedt

Job title

Eva De Smedt behaalde in 2015 haar doctoraat in de Media- en Communicatiestudies. Binnen de opleidingen Toerisme- en Recreatiemanagement en Journalistiek coördineert ze de opleidingsonderdelen Professionele Communicatie 1 en Mediasociologie en is ze als coach betrokken bij verschillende studentenprojecten. Haar onderzoeksinteresses omvatten onder andere toekomstonderzoek, discoursanalyse, journalistiek, toerisme en vrijetijdsbesteding en -beleving.  

Contact information:

ORCID