EU-SELF

Social and Emotional Skills Development in Early Childhood Education and Care in Europe - Project EU-SELF (2019-1-BG01-KA201-062593)

Sociale en emotionele competenties spelen een belangrijke rol binnen de menselijke ontwikkeling. Onderwijs en rapporten omschrijven hoe aandacht voor deze competenties bij kinderen cruciaal is voor hun huidig en toekomstig welbevinden. Ze dragen bij tot hun persoonlijke ontplooing en het ontluiken van heel wat kansen in hun school- en toekomstige professionele loopbaan. Aandacht voor een warme, stimulerende en kwalitatieve omgeving is dan ook cruciaal. Binnen dit project wordt het preventieve van dichtbij kritisch bekeken. In dit project onderzoeken de opleiding Pedagogie van het jonge kind en de educatieve bachelor in het kleuteronderwijs hoe een krachtig kindbeeld tegenover een klinisch discours kan bewegen. Ondersteund door ons kenniscentrum Urban Coaching & Education werden tal van publicaties, praktijken en analyses verzameld en onderzocht. Het EU-SELF-project beoogt een innovatieve aanpak van het koppelen van kennis en expertise op het gebied van SES en de onderwijspraktijk.

EU Self team
logo eu self
logo eu